Perussuomalaisten kansanedustajat ja eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsenet Olli Immonen ja Rami Lehto vaativat hallitukselta toimia, jotta se kieltäisi uskonnollisin perustein rituaaliteurastetun lihan maahantuonnin ulkomailta Suomeen. Immonen ja Lehto ovat jättäneet asiasta kirjallisen kysymyksen hallituksen vastattavaksi.

Aiemmin Suomen lainsäädäntö on sallinut rituaaliteurastuksen siten, että eläin tainnutetaan yhtäaikaisesti kaulan katkaisun ja verenlaskun kanssa. Tuoreen eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä lakia muutetaan siten, että eläin täytyy aina tainnuttaa ennen verenlaskua.

Jäsenmailla mahdollisuus kieltää rituaaliteurastukset

Muualla Euroopassa lainsäädäntö suhteessa rituaaliteurastuksiin kuitenkin vaihtelee merkittävästi. Euroopan unionin lopetusasetus sallii rituaaliteurastuksen, kun lihaa tuotetaan uskonnollisten ryhmien käyttöön, mutta antaa jäsenmaille mahdollisuuden myös kieltää rituaaliteurastuksen.

– Perussuomalaiset ovat jo vuosia vaatineet rituaaliteurastuksen kieltämistä. Perussuomalaisten vaatimuksesta uudessa eläinsuojelulaissa rituaaliteurastukset tullaan viimein kieltämään Suomessa. Seuraava askel tulisi olla se, että myös eläinsuojelulakimme vastaisesti teurastetun eläimen lihan maahantuonti kiellettäisiin kokonaan, Immonen sanoo.

Uskonnollisille ryhmille ei tule antaa erivapauksia

Viime vuosien aikana tapahtuneen turvapaikanhakijamäärän suuren kasvun seurauksena rituaaliteurastetun lihan kysyntä on kasvanut, sillä kyseisen muuttoliikkeen myötä muslimien määrä Suomessa on lisääntynyt merkittävästi.

Immonen ja Lehto arvioivat, että uuden eläinsuojelulain voimaantulon myötä rituaaliteurastetun lihan tuonti Suomeen hyvin todennäköisesti kasvaa entisestään.

– Uskonnollisille ryhmille ei tule antaa minkäänlaisia erivapauksia, joilla tässä tapauksessa loukataan eläinten oikeuksia. Länsimainen teurastustapa perustuu tieteeseen ja siihen, ettei eläimen saa antaa tuntea teurastushetkellä ylimääräistä tuskaa tai kipua. Onkin käsittämätöntä, että Euroopassa sallitaan tällainen brutaali teurastustapa, Lehto toteaa.

Brutaalit rituaaliteurastukset eivät kuulu Eurooppaan

Euroopan komissio on ollut jo vuosia sitten ilmaissut huolensa rituaaliteurastetun lihan suuresta määrästä. Määrä on kohtuuttoman suuri rituaaliteurastettua lihaa kuluttavien uskonnollisten ryhmien asukasmäärään nähden.

Immonen ja Lehto ovat huolissaan siitä, että rituaaliteurastettua lihaa myydään ja tarjoillaan esimerkiksi ravintoloissa ihmisille, jotka eivät edes haluaisi syödä kyseisellä tavalla teurastettuja eläimiä.

– Brutaalit rituaaliteurastukset eivät kuulu Eurooppaan, eikä rituaaliteurastettua lihaa saa päästää jatkossa Suomen markkinoille. Kotimainen ja paikallinen ruoantuotanto on asetettava kunniaan, luonnollisesti myös eettinen lihantuotanto. Suositaan suomalaista, Immonen sanoo.

SUOMEN UUTISET