Euroopan parlamentin jäsen Laura Huhtasaari on jättänyt Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen liittyen koirien kohteluun Espanjassa. Huhtasaaren mukaan espanjalaisiin perinteisiin kuuluva metsästyskoiran kivulias lopettaminen on epäinhimillinen tapa, johon Euroopan unionin tulee puuttua.

Huhtasaari tuo esille, että Espanjassa on perinteenä metsästyskauden jälkeen tappaa metsästyksessä mukana ollut koira muun muassa hirttämällä, myrkyttämällä tai kivittämällä. Tämän takana on uskomus siitä, että mitä kivuliaammin koira kuolee, sitä parempi metsästysonni koittaa ensi vuonna.

Vuosittain Espanjassa metsästykseen käytettyjä koiria tapetaan julmin menetelmin arviolta 100 000 yksilöä. EU:ssa lemmikkieläinten eläinsuojelustandardien määrittely on jätetty kansalliselle tasolle.

Komissiolla mahdollisuus toimia

Huhtasaaren mielestä Euroopan komissiolla olisi kuitenkin mahdollisuus toimia eläinten oikeuksien kohentamiseksi.

– Komission tulee päivittää vuodelta 2012 peräisin olevaa eläinten hyvinvointistrategiaansa tavalla, joka asettaisi lemmikkieläinten asemalle minimistandardit. Tällä olisi myös suora vaikutus Espanjan metsästyskoirien tilanteeseen, näkee Huhtasaari.

Euroopan parlamentissa kansallismielistä Identiteetti ja demokratia -ryhmää edustavan Huhtasaaren mukaan lemmikeillä on oikeus eläinarvoiseen elämään.

– Päivitetyn eläinten hyvinvointistrategian osana tulee säätää lemmikkieläinten minimisuojelun tasosta erillisellä direktiivillä, hän vaatii.

SUOMEN IU