Perussuomalaisten maa- ja metsätalousvaliokuntaryhmä on tyrmistynyt siitä, ettei rituaaliteurastusta yksiselitteisesti kielletty Suomessa eläinten hyvinvointilain käsittelyn yhteydessä. Kansanedustajat Ritva ”Kike” Elomaa, Mikko Lundén ja Jenna Simula jättivät asiassa vastalauseen, joka sisältää viisi ehdotusta rituaaliteurastuksen kitkemiseksi. Perussuomalaiset vaatii, että seuraava hallitus ryhtyy toimiin rituaaliteurastuksen kieltämiseksi.

– Eläimille on aina taattava parhaat mahdolliset olot, niin lihantuotannossa kuin muussakin eläintenpidossa. Eläimelle ei tule koskaan aiheuttaa tarpeetonta kipua tai kärsimystä, eikä uskonto saa olla koskaan peruste poiketa eläinten oikeuksien kunnioittamisesta, maa- ja metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtaja Kike Elomaa linjaa.

Lainsäädäntö vastaamaan nykypäivää

Perussuomalaiset piti tärkeänä saattaa eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö vastaamaan nykypäivän tutkimustietoa ja vaatimuksia. Hallituksen esityksessä ehdotettiin, että rituaaliteurastus kiellettäisiin Suomessa, koska se aiheuttaa eläimelle ylimääräistä kärsimystä. Uskonnonvapaus meni kuitenkin perustuslakivaliokunnan sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyssä enemmistöllä eläinten oikeuksien edelle.

– Suomalaiset tuottajat eivät pääsääntöisesti edes halua myydä eläimiään rituaaliteurastettaviksi, vaan pitävät eläinten hyvinvoinnin toteutumista äärimmäisen tärkeänä. Huolestuttavaa on, että rituaaliteurastetusta lihasta on tullut joissain EU-jäsenmaissa yleinen elintarvike, eikä sitä tuoteta edes pelkästään uskonnollisten vähemmistöjen tarpeisiin, kansanedustaja Mikko Lundén paheksuu.

Kuluttajille on ilmoitettava

Euroopan komissio on jo yli kymmenen vuotta sitten ollut huolissaan siitä, että rituaaliteurastetun lihan kulutus on jäsenmaissa suurempaa kuin uskonnollisten vähemmistöjen määrä. Tällä hetkellä Suomeen tuodaan ulkomailta lihaa, josta käy ilmi alkuperä, muttei teurastustapa. Esimerkiksi Uudesta-Seelannista tuotu lampaanliha on usein rituaaliteurastettua.

– Kuluttajilla tulee olla selkeä tieto siitä, jos liha on rituaaliteurastettua. Rituaaliteurastus on merkittävä pakkauksiin ja ravintoloiden ruokalistoille selkeästi. Samoin Suomessa tapahtuvasta rituaaliteurastuksesta, rituaaliteurastetun lihan maahantuonnista ja kulutuksesta sekä siihen liittyvästä rikollisuudesta on tehtävä selvitys ja ryhdyttävä tarvittaviin toimiin laittoman toiminnan kitkemiseksi. Eläinten rääkkäämisen uskonnon varjolla on loputtava, kansanedustaja Jenna Simula kommentoi valiokuntaryhmän vaatimuksia.

Ei ylimääräistä tuskaa eläimille

Suomessa rituaaliteurastus tehdään yhtäaikaisesti tainnuttamalla ja katkaisemalla eläimeltä kaula virkaeläinlääkärin ollessa paikalla. Rituaaliteurastuksen yhteydessä on kuitenkin normaalia teurastustapaa todennäköisempää, ettei tainnutus aina onnistu ja kaulankatkaisu ehditään jo aloittaa, mikä aiheuttaa eläimelle ylimääräistä tuskaa.

Perustuslakivaliokunta päätyi lausunnossaan esittämään maa- ja metsätalousvaliokunnalle rituaaliteurastuskieltoa koskevan sääntelyn palauttamista nykyistä lainsäädäntöä vastaavaksi. Valiokunta ei kuitenkaan ollut kannassaan yksimielinen. Huomattavaa on, että selkeä enemmistö valiokunnan kuulemista valtiosääntöoikeuden asiantuntijoista katsoi rituaaliteurastuksen täyskiellon toteuttamisen valtiosääntöoikeudellisesti mahdolliseksi.

Rituaaliteurastus on kitkettävä Suomesta

Perussuomalaiset vaatii, että tulevan hallituksen on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin lainsäädäntö- ja muihin toimenpiteisiin, jotta eläinten rituaaliteurastaminen saadaan kiellettyä sekä kitkettyä Suomessa. Hallituksen on tuotava asiaa koskevat lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäväksi mahdollisimman pian jo seuraavan vaalikauden aikana.

Perussuomalaiset vaatii myös, että ulkomailta tuotu rituaaliteurastettu liha on merkittävä selkeästi myyntipakkauksiin ja ravintoloiden ruokalistoihin. Sääntelyn on koskettava niin tuoreena myytävää lihaa kuin lihajalosteita. Rituaaliteurastetun lihan tarjoaminen muille kuin uskonnollisille vähemmistöille on estettävä julkisissa toimipaikoissa, kuten kouluissa ja päiväkodeissa.

Rituaaliteurastettua lihaa myyville on säädettävä velvoite taata lihan alkuperä ja teurastuksen lainmukaisuuden toteutuminen. Suomessa tapahtuvasta rituaaliteurastuksesta, rituaaliteurastetun lihan maahantuonnista ja kulutuksesta sekä siihen liittyvästä rikollisuudesta on tehtävä selvitys, ja tulevan hallituksen on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin laittoman toiminnan kitkemiseksi.

Suomen Uutiset