Perussuomalaisten kansanedustaja Rami Lehto on jättänyt tänään eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen siitä, kuinka näkö- ja muiden vammaisten asiakkaiden taksimatkojen turvallisuus varmistetaan ja aiotaanko lakiesityksestä tehdä myös vaikutusarviointi.

– Liitto on huolestunut siitä, että liikennepalvelulain muuttamista koskevassa lakiesityksessä poistettaisiin vaatimus taksinkuljettajien suorittamasta paikallistuntemuskokeesta. Liitto vaatii, että kuljettajien paikallistuntemusta mittaava koe on säilytettävä, sillä sen poistaminen vaarantaisi asiakkaiden ja liikenteen turvallisuutta, Lehto kertoo.

Kieli- ja ammattitaidon oltava kunnossa

Liiton mukaan paikallistuntemus on oleellinen osa luotettavaa taksiliikennettä ja kuljettajan ammattitaitoa. Kuljettajilla on oltava myös sujuva suomen kielen taito.

– Näkövammaisten liitto on saanut näistä paljon kielteistä palautetta näkövammaisilta ihmisiltä. Taksinkuljettajat eivät esimerkiksi ymmärrä suomenkielisiä ohjeita tai suomenkielistä keskustelua eivätkä osaa kirjoittaa katujen nimiä navigaattoriin tai tiedä yleisesti tunnettuja paikkoja.

– Lisäksi on tullut tietoon tapauksia, joissa kuljettaja ei ole osannut kiinnittää pyörätuolia turvallisesti taksiin ajon ajaksi. Lehto listaa valituksia ja sanoo, että lakiesityksestä tulisi tehdä myös vaikutusarviointi.

SUOMEN UUTISET