Eduskunta äänesti eilen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan perussuomalaiset kansanedustajat Rami Lehto, Riikka Slunga-Poutsalo ja Jukka Mäkynen kritisoivat kokeilua.

Kokeilu liittyy hallitusohjelman tavoitteeseen nostaa työllisyysastetta tukemalla erityisesti vaikeasti työllistyvien työmarkkinoille pääsyä.

– Tavoite huomioiden kokeilu on kuitenkin toteutettu erikoisesti: kokeilun piiriin otettiin aivan kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset henkilöt, mutta ikääntyneet suomalaiset työttömät jätettiin kokeilun ulkopuolelle. Tiivistetysti, kolmikymppinen maahanmuuttajalääkäri on tässä työllisyyskokeilussa paremmassa asemassa kuin 59-vuotias suomalainen tehdasduunari, kertoo Riikka Slunga-Poutsalo.

Kokeilun tulosten arvioiminen vaikeaa

Kun kokeilun piiriin valittiin alueita, ei ilmeisesti mietitty lainkaan, miten alueet tulisi valita, jotta kokeilun vaikuttavuutta voitaisiin arvioida.

– Kokeilualueeseen kuuluvat esimerkiksi pääkaupunkiseudun kaikki isot kunnat, koko Pirkanmaan maakunta, Oulun ympäristö sekä Turku. Kun sopivia vastinpareja kokeiluun kuuluvista ja kokeilun ulkopuolisista kunnista ei ole määritelty, tulosten arviointi on vaikeaa, Rami Lehto (kuvassa) huomauttaa.

Myös lainvalmistelun heikko laatu herättää kritiikkiä

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituskaudelle on ollut tyypillistä, että hallituksen esitykset on tuotu eduskuntaan varsin myöhään ja ne on yritetty viedä läpi kovalla kiireellä. Esitysten puutteita on jouduttu paikkaamaan jälkikäteen valiokunnissa.

– Vaikutusarvioinnit on jätetty kiireen takia jopa kokonaan laatimatta, eikä esityksistä ole järjestetty normaaleja lausuntokierroksia. Kiireestä ja puutteista ovat huomauttaneet niin asiantuntijalausuntojen laatijat kuin lainsäädännön arviointineuvostokin, mutta hallitus ei tunnu muuttaneen toimintatapojaan mitenkään, Jukka Mäkynen moittii.

Ikääntyneiden työttömien asema uhkaa heikentyä entisestään

Erityisen huolestuttavana perussuomalaiset pitävät kuntakokeilussa sitä, että ikääntyneet, 55–60-vuotiaat työttömät jätettiin sen ulkopuolelle.

– Hallitus on aivan oikein tunnistanut, että yli viisikymppisinä työttömäksi joutuvien työllistyminen uudestaan on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, mutta ei kuitenkaan suostunut ottamaan tätä ikäryhmää työllisyyskokeilun kohteeksi. Samaan aikaan hallitus on luopumassa eläkeputkesta.

– Perussuomalaiset esittivät valiokunnassa esitykseen korjauksia, mutta nämä eivät kuitenkaan hallituspuolueille käyneet. Nyt on vaarana, että ikääntyneiltä työttömiltä viedään eläkeputki, mutta korvaavat, työllistymistä edistävät toimet jäävät puuttumaan. Näin työllisyys ei parane lainkaan, mutta moni ikääntynyt työtön tulee tippumaan perusturvan varaan, Lehto tiivistää ongelman.

Suomen Uutiset