Lohjalainen kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Riikka Slunga-Poutsalo arvostelee hallituksen lakiesitystä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta.

Ihmisillä on valtava tarve henkilökohtaiselle tuelle ja neuvonnalle niin TE-puolella kuin vaikkapa Kelankin palvelujen kohdalla. Suomeen on rakennettu sellainen byrokratiakoneisto, että tuen ja avun saaminen ajallaan vaatii jo sinällään paljon.

– Ajatus ja tavoite tämän esityksen pohjalla on kannatettava ja hyvä, mutta tätä esitystä ei kyllä työnhakua selkeyttäväksi voi sanoa, toteaa Riikka Slunga-Poutsalo.

Toimet vero- ja vientitulojen kasvattamiseksi puuttuvat

Kokeilu on osa Sanna Marinin (sd.) hallituksen tavoitetta nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Esityksen mukaan joitain TE-toimistojen tehtäviä siirrettäisiin kunnille tarkemmin määriteltyjen ja osittain vaikeasti työllistyvien asiakasryhmien osalta.

– Kun lisätään julkisen sektorin työtä, tulee samaan aikaan lisätä työn mahdollisuuksia myös yksityiselle sektorille. Muuten talouden kehitys ei pysy minkäänlaisessa tasapainossa. Tässä on nykyisen hallituksen linjassa todellinen ongelma. Työllisyysasteen noston nimissä rakennetaan julkisia tehtäviä, vero- ja vientituloilla kustannettavia työtehtäviä, mutta puuttumaan jäävät toimet vero- ja vientitulojen kasvattamiseksi, moittii Slunga-Poutsalo.

Yli 55-vuotiaat jätetään oman onnensa nojaan

Hallituksen esityksen mukaan kokeilun kohderyhmään luetaan mm. kaikki alle 30-vuotiaat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset.

– Koska teemme lainsäädäntöä, joka kuormittaa julkista taloutta, sen oikein kohdentuminen on erityisen tärkeää. Tässä esityksessä on nimenomaan kohdentumisongelma. Samaan aikaan, kun keskustavetoisesti ollaan eläkeputkea poistamassa, ei kuitenkaan huomioida yli 55-vuotiaita työttömiä, vaan jätetään nämä kenkää saaneet duunarit tämän kokeilun vahvistettujen työllistämistoimien ulkopuolelle, Slunga-Poutsalo arvostelee.

Suomen Uutiset