Hallituksen budjettiesitys vuodelle 2021 on perussuomalaisten mielestä täynnä ideologista rahan kylvämistä sekä ylimitoitettuja ja väärinajoitettuja ilmastotoimia, jotka vähentävät kakun tekijöiden määrää Suomessa.

– Elämme koronan mukanaan tuomaa aikaa. Meillä täällä Suomessa asiat ovat paremmin kuin monessa muussa maassa. Kiitokset lankeavat Suomen kansalaisille. Viranomaisten ohjeistuksia on noudatettu. Ohjeita on syytä noudattaa jatkossakin. Voimia myös menehtyneiden läheisille, yksikin uhri on liika. Teemme täällä kaikkemme, että uhreja ei tulisi yhtään lisää, sanoi perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt Jari Koskela.

Hallitus jättää velkataakan jälkipolville

Perussuomalaiset ovat huolissaan Suomesta ja suomalaisista.

– Huolestuneita olisivat myös jälkipolvet, jos näkisivät, millaisen velkataakan jätätte heidän maksettavakseen. Huolemme suomalaisten työpaikoista on suuri. Mitä te vastaatte 330 000 suomalaiselle, jotka tällä hetkellä ovat ilman työtä?

– Teidän tavoitteenne 60 000 uudesta työpaikasta vuoteen 2023 mennessä eivät auta tähän hetkeen. Puhumattakaan tavoitteistanne 80 000 uudesta työpaikasta vuodelle 2030. Ne ovat tästä hetkestä käsin tarkasteltuna valovuosien päässä. Te siirrätte vastuuta tuleville hallituksille. Ei näin voi toimia, Koskela tylytti hallitusta.

Toimenpiteet eivät luo uusia työpaikkoja

Perussuomalaisten mielestä hallituksen työllisyystoimenpiteenne eivät ole riittäviä tai realistisia.

– TE-toimistoihin olette valmiita panostamaan 70 miljoonaa 1 200 uuteen virkailijaan tekemään suunnitelmia työnhakijoiden kanssa. Muu työllisyysvaikutus jää nähtäväksi. Oppivelvollisuuden laajentamisella tavoittelette 15 000 uutta työpaikkaa hamassa tulevaisuudessa. Sivistysalan ammattilaiset ja myös järjestöt näkevät, että uudistuksen tuki ei kohdennu niihin, joita varten uudistuksen olette tehneet. Ensimmäisen asteen läpikäyneistä pojista 10 prosenttia ei omaa riittävää lukutaitoa. Maahanmuuttajien kohdalla luku on vielä merkittävästi suurempi.

– Arviointineuvoston esiin nostama huoli suuresta keskeyttäneiden määrästä on myös aiheellinen. Eikö olisi tärkeämpi rakentaa pohja ensin kuntoon ennen kuin lähdetään toteuttamaan sokeasti näin suurta uudistusta? Mutta jos tämä on tulonsiirtoa hyväosaisille, niin ymmärrän tarkoituksenne. Todelliset työllisyysvaikutukset jäävät kuitenkin hämärän peittoon, perussuomalaiset moittivat.

– Se, että annatte työmarkkinaosapuolille toimeksiannon, jolla edistetään 55-vuotiaiden työllistämistä, on kyllä työllistämistoimen sijaan enneminkin vastuun pakoilua. No, metsäteollisuus teki jo omat ratkaisunsa. Nyt tarvitaan johtajuutta, eikä päätä pensaaseen.

Veronkiristykset ovat myrkkyä

Energiapoliittiset linjaukset eivät suosi koko maata tasapuolisesti. Erityisesti perussuomalaiset ihmettelevät tässä keskustan toimia.

– Työkone- ja lämmityspolttoaineiden verotusta kiristämällä ajatte alas Suomen maaseutua. Polttoturpeen tuotannon alasajo on virhe. Onko teidän täysin väärin ajoitetuilla päätöksillänne, nykyisessä tilanteessa, varaa ajaa huoltovarmuutta varmistava ja toimiva ala alas? Tuhansia yrittäjiä, työntekijöitä ja veronmaksajia joutuu kilometritehtaalle. Tuontikivihiilellä ja -hakkeellako korvaatte syntyvän aukon?

– Uskotteko, että nyt koko Suomi hankkii kalliin sähköauton ja pyöräilee työsuhdepyörällä pitkienkin matkojen päästä töihin, siis ne, joilla vielä on työpaikka? Työsuhdepyörän 1200 euron verovapaa etu on kyllä houkutteleva, mutta kehä kolmosen ulkopuolella tämä yhtälö ei vain yksikertaisesti toimi. Sähköautojakin tuetaan, mutta niitä ei osteta. Vuosille 2018-21 määrätystä 24 miljoonan hankintatuesta vain 30 % on käytetty, perussuomalaiset huomauttivat.

Suomalaisen tehtaan piippu on ekoteko

Perussuomalaiset korostavat, että nyt ei ole oikea aika ilmastotavoitteiden ylimitoittamiseen.

– ”Suomi on ympäristöperusteisen verorakenteen osalta Euroopan edelläkävijä ja energiaverotuksen taso on kansainvälisesti korkea.” Näin talousarvioesityksessä mainostatte. Meillä ei ole varaa olla kokoamme suurempi nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.

– Yritystukien osittainen epäonnistunut kohdentaminen aiheuttaa sen, että osa erityisesti pk-yrityksistä on jo omat puskurinsa käyttänyt ja hätä iskee niiden kohdalla rajuimmin vasta nyt. Samaan aikaan pääministeri peräänkuuluttaa yritysten yhteiskuntavastuuta. On hyvä muistaa, että työntekijät ovat aina jokaisen menestyvän yrityksen tärkein pääoma.

– Arvoisa hallitus, juuri te vaikutatte siihen, pysyvätkö yritykset Suomessa, vai onko heidän järkevämpää toimia muista maista käsin. Te voitte vaikuttaa myös siihen, ovatko kansainväliset yritykset kiinnostuneita maastamme. Näillä päätöksillä se ei toteudu. Sen sijaan olette valmiita tukemaan Italian kaltaisten maiden työllisyyttä ja heidän vientiään. Nyt pitää mennä Suomi edellä. Meillä on jo tällä hetkellä OECD-maiden viidenneksi korkein verotusaste, 42 prosenttia. Sitä ei ole varaa korottaa. Taloutemme ja työllisyytemme eivät tule kasvamaan verottamalla ja muita maita tukemalla, perussuomalaiset painottivat.

Miljardit muiden EU-maiden tukemiseen

Perussuomalaiset eivät hyväksy hallituksen intoa lähteä mukaan EU:n tukipakettiin.

– Meidät suomalaiset on kasvatettu rehellisyyteen. Kun tehdään sopimus, sitä myös noudatetaan. Joko on sopimus tai sitten ei ole. Ei ole olemassa mitään välimuotoa. Kuitenkin te käytätte muotoa, että sopimuksia tulkitaan tai niitä hieman venytetään. Ei sellaisia sopimuksia ole. Nyt EU:n perussopimuksia rikotaan ja omaa perustuslakia rikottaneen. Samalla budjettivalta luovutetaan maille kuten Italia, Bulgaria tai Puola, perussuomalaiset muistuttivat.

– Täällä kovasti vasemmalta peräänkuulutetaan, kuinka saamme yli kolme miljardia euroa tukipaketista. Siis saamme. Tukipaketti tulee meidän lapsillemme maksamaan korkojen ja kulujen kanssa tämänhetkisten arvioiden mukaan noin kahdeksan miljardia euroa. Onko nyt niin, että me saamme ja lapsemme ja lastenlapsemme maksavat lähes kolminkertaisesti takaisin? Tässäkin siirrätte vastuun ja laskun tuleville sukupolville. Kiitos ei.

Rahaa jaetaan ideologisiin hankkeisiin

Hallituksen budjettiesitys vuodelle 2021 on perussuomalaisten mielestä täynnä ylimitoitettuja ja väärinajoitettuja ilmastotoimia, jotka vähentävät kakun tekijöiden määrää Suomessa.

– Rahaa riittää kyllä jaettavaksi ideologisiin hankkeisiin, kuten oppivelvollisuusiän nostoon ja sähköautoihin ja -pyöriin sekä muiden maiden talouden pönkittämiseen. Kehitysavusta ja maahanmuutosta ette tietysti uskalla leikata. Vaikuttavat työllisyystoimet puuttuvat tai ne on siirretty kauas tulevaisuuteen.

– Mittavasta lisävelanotosta huolimatta suomalaista työtä ja yrittäjyyttä ajetaan ahtaalle, vaikka juuri ne ovat hyvinvointimme ja hyvinvointivaltiomme perusta, perussuomalaiset muistuttivat.

SUOMEN UUTISET