Eduskunnan ympäristövaliokunnassa on käsittelyssä lakiesitys sähköajoneuvojen latauspisteistä. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön muutettu rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi.

Laissa säädettäisiin kiinteistöille velvollisuuksia suunnitella ja asentaa sähköajoneuvojen latauspisteitä ja latauspistevalmiuksia kiinteistöihin. Direktiiviin perustuvan sääntelyn lisäksi ehdotettuun lakiin sisältyisi myös kansallista sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuria koskevaa sääntelyä sellaisten pysäköintitalojen osalta, joissa järjestetään asuinrakennusten pysäköintiä.

Perussuomalaiset tyrmäävät esityksen

Perussuomalaisten ympäristövaliokunnan jäsenet Mauri Peltokangas, Sheikki Laakso ja Petri Huru sekä kansanedustaja Mikko Lundén olivat kaikki tyrmistyneitä esityksestä.

– Tällaiset hallituksen esitykset todistavat, että istuvan hallituksen todellinen kriisitietoisuus on tipotiessään. Hallituksen todellinen arvopohja tulee nyt vahvasti esiin, sillä sen ilmastoposeeraus vain jatkuu koronakriisistä huolimatta. Taas lisää kustannuksia maailmanparantamisen varjolla EU:lle kumarrellen, Peltokangas jyrähtää.

Hallitusohjelma uusiksi ja varat kotimaiseen yrittämiseen

Perussuomalaisten mukaan hiilineutraalisuustavoitteen toteuttamisen säädösvalmistelu on keskeytettävä välittömästi ja hallitusohjelma on laitettava uusiksi – ainakin ilmastopolitiikan osalta.

– Näin vapautuisi budjettivaroja koronakriisistä kärsiville pk-yrityksille talousvaikeuksien paikkaamiseen ja ennen kaikkea talouden jälleenrakentamiseen. Budjettivaroja vapautuisi, kun ei tarvitsisi kompensoida yrityksille ja perheille hiilineutraalisuustoimien lisälaskuja, Laakso ja Lundén huomauttavat.

Asuntoyhtiöt maksumiehiksi

Perussuomalaiset korostavat, että esityksen kärsijöinä ovat etenkin laajempaa peruskorjausta tekevät, vanhemmat asunto-osakeyhtiöt sekä uudet tulevat asunto-osakeyhtiöt ja niiden asukkaat. Heitä hallituksen tiukat vaateet ja velvoitteet koskevat sähköautojen latauspisteiden ja niiden rakentamisen osalta.

– Useiden asiantuntijoidenkin mukaan olemassa olevaan rakennuskantaan nyt vaadittavien latauspisteiden kustannukset voivat nousta eri kiinteistöissä moninkertaisiksi verrattuna niistä tehtyihin arviointeihin. Tämä raha on taas poissa muusta järkiperäisestä kehittämisestä, Huru toteaa.

SUOMEN UUTISET