Eduskunnan käsittelyssä on ollut viime päivinä niin sanottuja ASO-lakeja muuttava hallituksen esitys. Asumisoikeusasuntolain keskeiset periaatteet säilyisivät ennallaan, mutta lain rakennetta ja säännösten sisältöä selkiytetään ja ajantasaistetaan. Tätä perussuomalaisten valiokuntaryhmä pitää hyvänä kehityksenä, sillä edellinen varteenotettava uudistus on vuosien takaa.

– Voidaan todeta, että ASO-lain rakenne meni parempaan suuntaan, sanoo kansanedustaja, valiokunnan jäsen Mauri Peltokangas.

– Esitykseen kuitenkin jäi mahdollisia valuvikoja, ja siksi jätimme asiaan lausumavastalauseen. Siinä vaadimme, että asumisoikeuslain muutokset eivät aiheuta asumiskustannuksiin kohtuutonta nousupainetta ja tätä seurataan, kommentoi Peltokangas.

Asukasvalintaan ja hakujärjestelmään muutoksia

Asukasvalintaa ja hakujärjestelmää ehdotetaan muutettavaksi esityksessä siten, että järjestysnumerot olisivat jatkossa määräaikaisia, ja järjestysnumeroa haettaisiin jatkossa kunnan sijaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta, joka ylläpitäisi valtakunnallista rekisteriä. Myös tämä uudistus nähdään perussuomalaisten valiokuntaryhmässä hyvänä kehityksenä.

– Koen, että nämä tämän tyyppiset tehtäväsiirrot ovat asumisoikeusjärjestelmän toiminnan kannalta perusteltuja ja mikä parasta, siirroilla pystytään vähentämään kuntien tehtäviä nykyisestä, toteaa kansanedustaja, valiokunnan jäsen Petri Huru.

Asukkaille enemmän vaikutusmahdollisuuksia

Lisäksi asumisoikeusasukkaiden vaikutusmahdollisuuksia parannetaan jatkossa etenkin hallinnollisella puolella. Tämä on perussuomalaisten mukaan kauan kaivattu parannus.

– Kaikki uudistukset ylläpitävät järjestelmää sellaisena, että se houkuttaa etenkin kasvukeskusten asukkaita aina opiskelijoista ikäihmisiin. Itse asiassa järjestelmä on nyt sellainen, jotta ikäihmiset pääsevät palveluiden pariin ja panostamaan itseensä, kun he ovat esimerkiksi myyneet omakotitalonsa kaupungin laitamilta, vakuuttaa kansanedustaja, valiokunnan jäsen Sheikki Laakso.

Suomen Uutiset