Eduskunnan ympäristövaliokunta on tällä viikolla käsitellyt komission yhteistä maatalouspolitiikan uudistamista ja EU:n suosituksia rahoituskaudella 2021-2027. Perussuomalaisten mukaan suunnitelmat ovat liian lennokkaita, ja siksi perussuomalaiset jätti eriävän mielipiteen valiokunnan lausuntoon.

Suunnitelmassa jäsenvaltio esittää, miten komission esittämiä taloudellisia, sosiaalisia, ilmastollisia sekä ympäristöllisiä tavoitteita aiotaan toteuttaa kunkin jäsenmaan maatalouspolitiikassa. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä on tyytyväinen siihen, että uusi toimeenpanomalli tarjoaa mahdollisuuden ottaa nykyistä paremmin huomioon jäsenmaakohtaiset olosuhteet yhteisessä maatalouspolitiikassa.

– Nuoria viljelijöitä pitää pystyä kannustamaan alalle. Vain näin pystytään varmistamaan ruokatuotannon huoltovarmuus ja koko maan elinkelpoisuus, sanoo kansanedustaja Mauri Peltokangas.

– Toisaalta olemme huolestuneita siitä, että komission asettama 25 prosentin pinta-alatavoite pitäisi toteuttaa jo vuoteen 2030 mennessä. Tämä voi merkitä tuottajahintojen heikentymistä edelleen, jatkaa Peltokangas.

Turpeen viljelystä luopuminen olisi erittäin haitallista

Lisäksi ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi ohjelmaan on otettu turvepeltojen viljelystä luopuminen. Perussuomalaiset tyrmää tällaiset tavoitteet.

– Tämä olisi erittäin haitallista Suomelle, jossa turvepeltojen osuus ruoantuotannossa on varsin merkittävä, kommentoi kansanedustaja Petri Huru.

– Emme valiokuntaryhmänä jaa näkemystä siitä, että maatalous ei olisi osallistunut riittävästi ilmastopäästöjen vähentämiseen, toteaa kansanedustaja Sheikki Laakso.

Suomella ei ole varaa tällaiseen

Perussuomalaisten mukaan hallituksen ja EU:n ilmastotoimilla, kuten turvetuotannon alasajolla, Suomen maa- ja puutarhatalous ajetaan entistä pahempaan ahdinkoon.

– Jo aikaisemmin viljelijöitä on rangaistu erilaisten ympäristö- ja ilmastopoliittisten vaateiden kautta, ja lisää on tulossa. Suomella ei ole varaa tällaiseen. Viimeistään koronakriisi todisti omavaraisen ruoantuotannon tärkeyden, valiokuntaryhmä muistuttaa.

Suomen Uutiset