Perussuomalaiset eivät hyväksy maatilojen kannattavuuden heikentämistä tulossa olevilla kohtuuttomilla EU-vaatimuksilla. Kehitys on jatkumoa jo tehdyille viherryttämistoimenpiteille, jotka heikentävät maatalouden toimijoiden asemaa merkittävästi.


Eurooppalaista ruuantuotantoa sekä maatalouspolitiikkaa laitetaan paraikaa remonttiin Euroopan unionissa. Maatalouspolitiikan uudistusprosessi tuleville vuosille on siis käynnissä. Eduskunta käsittelee parhaillaan eri valiokunnissa komission ehdotuksia yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista asioista.

”Miten keskusta voi siunata tällaisen?”

Perussuomalaiset eivät hyväksy maatilojen kannattavuuden heikentämistä jälleen uusilla, kohtuuttomilla vaatimuksilla. Kehitys on perussuomalaisten mukaan selvää jatkumoa jo tehdyille viherryttämistoimenpiteille, jotka heikentävät maatalouden toimijoiden asemaa merkittävästi.

– Suoriin tukiin on kohdistumassa leikkaus. Samalla olemme huolissamme siitä, että tulossa on pakollinen ekojärjestelmä, mikä pahimmassa tapauksessa eriarvoistaa viljelijöitä entisestään. Miten maaseudun puolueeksi itseään kutsuva keskusta voi siunata tällaisen? kansanedustaja, ympäristövaliokunnan valiokuntavastaava Mauri Peltokangas hämmästelee.

Kannattavuus heikkenee, byrokratia lisääntymässä

Valiokuntaryhmä katsoo lisäksi, että jatkossa esityksellä tavoitellaan ympäristö- ja ilmastotavoitteiden osalta vieläkin korkeampaa tasoa kuin tällä hetkellä.

– Tämä jos mikä rankaisee kotimaisia viljelijöitä, jotka ovat toiminnassaan tehneet jo parannuksia viljelytekniikoihin, toteaa kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen Petri Huru.

– Päätöksillä heikennetään entisestään Suomen maatalouden ja maatilojen kannattavuutta. Tämä on erityisen huolestuttavaa varsinkin, kun komissio ei ole pystynyt poissulkemaan sitä, ettei byrokratia lisääntyisi entisestään, toteaa kansanedustaja, valiokunnan jäsen Sheikki Laakso.

SUOMEN UUTISET