EU:n komissio julkisti viime vuoden lopulla EU:n ilmasto- ja ympäristöohjelman eli Green Dealin Brysselissä. Sen mukaan komissio käynnistää Euroopan ilmastosopimuksen valmistelut, jonka tavoitteena on varmistaa hiilineutraaliuden toteutuminen vuoteen 2050 mennessä.

Green Deal on EU:n vastaus kasvaviin ympäristöhaasteisiin, joita ilmastonmuutos pahentaa vuosi vuodelta. Tänään tuota ohjelmaa käsiteltiin eduskunnassa maa- ja metsätalousvaliokunnan toimesta.

Perussuomalaiset valiokunnan jäsenet Ritva ”Kike” Elomaa, Mikko Lundén, Jenna Simula sekä Lulu Ranne antoivat hallitukselle ja komissiolle vahvaa kritiikkiä johtuen niiden harjoittamasta energia- ja ilmastopolitiikasta. Hallitus jatkaa kansalaisten rankaisemista, koska se toimillaan hyväksyy kumileimaisimen tavoin komission ilmastopolitiikkaan liittyvät kiristystoimet päästöjen vähentämisessä.

– Meidän tulee ensisijaisesti huolehtia siitä, että maassamme voidaan harjoittaa maataloutta jatkossakin. Omavaraisuus on elinehto, joka turvaa ruuantuotantomme ja elintarvikehuoltomme myös kriisitilanteissa. Täten emme voi myöskään olla puoltamassa nyt tehtyä esitystä ilmastopoliittisista tavoitteista. Näemme ne liian kunnianhimoisina etenkin, kun Suomi on jo nyt ilmastopolitiikan kärkimaita. Nämä tavoitteet vain haittaavat viljelijöiden ja muiden alkutuottajien elämää.

– Kestävän ruuantuotannon tulee ottaa huomioon myös eläinten hyvinvointi. Tälläkin saralla Suomi on kunnostautunut, toisin kuin muut EU-maat, sanoo perussuomalaisten maa- ja metsätalousvaliokunnan valiokuntavastaava Elomaa.

Tällainen kehitys on turmiollista Suomelle

Perussuomalaiset ovat päättäjinä huolissaan myös siitä, että EU aikoo ryhtyä tulevaisuudessa mahdollisesti kieltämään turvemaiden käyttöä maanviljelyssä ilmastopolitiikan varjolla.

– Tällainen kehitys on todella turmiollista maallemme. Toisekseen olemme hyvin huolestuneita siitä, että yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistuksen yhteydessä Suomen saamat maataloustuet ovat lähes kautta linjan pienenemässä, toteaa Lundén.

Perussuomalaisten mielestä on väärin, että syyllistetään maa- ja metsätaloutta harjoittavia yrityksiä ja ihmisiä ilmastopolitiikan varjolla.

– Tuomitsemme myös sen, että unioni sekaantuu jäsenmaidensa metsäpolitiikkaan. Näin ei saa tapahtua, sanoo Simula.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä korostaa erityisesti huoltovarmuuden ja kansallisen ruuantuotannon turvaamista. Lisäksi olemme valmiita tukemaan sekä biotaloutta että puurakentamista, koska niihin liittyy

– Suomen näkökulmasta paljon mahdollisuuksia, toteaa Ranne.

SUOMEN UUTISET