Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta käsitteli eilen hallituksen esitystä talousarvioksi sekä valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta 2020-2023 ja antoi lausuntonsa edelleen valtiovarainvaliokunnalle.

Valiokunnan perussuomalaiset kansanedustajat Ritva ”Kike” Elomaa, Mikko Lundén ja Jenna Simula eivät olleet lausuntoon tyytyväisiä ja jättivät eriävän mielipiteen, sillä he pitävät hallituksen toimia riittämättöminä turvaamaan maaseudun elinmahdollisuudet.

– EU:n myötä tilakoot ovat suurentuneet ja viljelijät ovat joutuneet joko lopettamaan toimintansa, tai tekemään valtavia investointeja velkarahalla pystyäkseen jatkamaan maatilaa. Maatalousyrittäjät eivät saa tekemästään työstä edelleenkään heille kuuluvaa arvostusta saati riittävää rahallista korvausta, eivätkä hallituksen toimet aidosti paranna heidän asemaansa, Elomaa kommentoi ryhmän jättämää eriävää mielipidettä.

Suomalainen ruoka ekologista

Perussuomalaiset pitävät maatalouden kannattavuuden parantamisen ohessa tärkeänä, ettei ilmastotoimilla ja yleisellä asenteella kuriteta tai syyllistetä maanviljelijöitä, jotka ovat jo nyt tehneet mittavia toimia ilmaston ja ympäristön eteen.

Viimeaikainen naudanlihantuotannon ympärillä vellonut keskustelu on saanut perussuomalaiset ihmettelemään, miksei ilmastonmuutoksen torjunnassa huomioida lainkaan sitä tosiasiaa, että suomalainen ruoantuotanto on hyvin vastuullista ja ekologista verrattuna esimerkiksi ulkomailta tuotuun lihaan.

Maatalous vakavassa kriisissä

Perussuomalaiset näkevät hallituksen harjoittaman ilmastopolitiikan ajavan maaseutua yhä syvempään kriisiin.

– Maatalous on ajautunut EU:n, kotimaisen politiikan ja katovuosien seurauksena vakavaan kriisiin. Jos vahvoihin toimenpiteisiin ei nopeasti ryhdytä, on selvää, että maatalouden ongelmat ajavat tuhansia tiloja vararikkoon. Tämän seurauksena myös kymmenet tuhannet elintarvikeketjun työpaikat ovat vaarassa. Kehitys uhkaa jo kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta, Lundén huomauttaa.

Metsästysharrastus turvattava

Niin ikään perussuomalaiset ovat jättämässään eriävässä mielipiteessä huolissaan suomalaisen metsästysharrastuksen turvaamisesta ja petokorvausten riittävyydestä niin elinkeinonharjoittajille kuin metsästäjille.

Uusi susikannan hoitosuunnitelma tähtää heidän näkemyksen mukaan lähtökohtaisesti vääriin toimenpiteisiin, minkä lisäksi hallituksen mittavat panostukset uusiin luonnonsuojelualueisiin herättävät perussuomalaisissa huolta metsästyksen tulevaisuudesta kyseisillä alueilla.

– Metsästys on osa suomalaista elämänmuotoa, jota uhkaavat tänä päivänä aivan liian monet tekijät, kuten hallitsematon petopolitiikka ja EU:n suunnittelema lyijykielto. Esimerkiksi menetetyistä metsästyskoirista on valtion maksettava korvaus todellisen arvon mukaan, Simula painottaa.

SUOMEN UUTISET