Eduskunta keskusteli maanantaina hallituksen esityksestä koskien hyljetuotteiden kauppaa. Hyljetuotteiden, eli hylkeen lihan, öljyn, hylkeenrasvan ja turkisnahkojen, saattaminen markkinoille Euroopan unionissa on edelleen kielletty, ja Suomessa sääntely koskee itämerennorppaa, kirjohyljettä ja hallia.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Jenna Simula pitää tilannetta ongelmallisena.

– Nykytilanne on valitettavasti sellainen, ettei se tue suomalaista perinteikästä metsästyskulttuuria, jossa saalis pyritään hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Hylkeiden metsästäjiä ei Suomessa ole kovin paljoa, ja saalismäärät ovat sen myötä pienempiä, kuin olisi tarkoituksenmukaista.

Hylkeet aiheuttavat vahinkoa

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä hylkeenpyyntiin ja hyljetuotteiden kieltoon otettiin selkeä kanta, jonka mukaisesti valiokunta yksimielisesti edellyttää valtioneuvoston jatkavan vaikuttamista EU-sääntelyyn siten, että hyljetuotteiden kauppa sallittaisiin Suomessa.

– Hylkeet aiheuttavat merkittävää vahinkoa muun muassa ammattikalastukselle ja kalankasvatukselle. Mikäli haluamme jatkossakin syödä suomalaista kalaa ja pitää ammattikalastuksen elinvoimaisena elinkeinona, on hylkeiden metsästykseen kannustettava, ja siksi valiokunta toteaakin mietinnössään, että hylkeenmetsästykseen voitaisiin kannustaa kansallisin toimin, kuten maksamalla korvausta vahinkoja aiheuttavien hylkeiden poistosta, Simula alleviivaa.

Suomen puolustettava perinteitä

Suomi ei EU-sääntelystä johtuen voi siis sallia hyljetuotteiden myyntiä, ellei suhtautuminen hylkeenmetsästykseen ja hylkeestä saatavien tuotteiden myyntiin komissiossa muutu. Simulan mukaan tässäkin asiassa näkyy Euroopan unionin jäykkyys ja sääntelyn aiheuttamat ongelmat kansallisessa lainsäädäntötyössä.

– EU-sääntely on nähdäkseni keskeisin uhka suomalaiselle metsästyskulttuurille, oli kyse sitten susi- ja muusta petopolitiikasta tai jo pitkään valmisteilla olevasta lyijykiellosta. On tärkeää, että puolustamme arvokkaita metsästys- ja eränkäyntiperinteitämme, emmekä anna EU:n sanella sitä, miten me täällä asioitamme hoidamme, Simula painottaa.

SUOMEN UUTISET