Toissa viikonloppuna Pirkanmaalla järjestettiin kolmatta kertaa pienpetopyynnin metsästyksen joukkuekilpailu, mikä keskittyi erityisesti haitallisten vieraslajien poistamiseen Suomen luonnosta. Tavoitteena oli saada mahdollisimman moni metsästäjä mukaan poistamaan pienpetoja, kuten minkkejä ja supikoiria sekä kettuja. Pisteytyksellä metsästys kohdennettiin juuri minkkeihin ja supikoiriin, jotka ovat Suomen luonnon monimuotoisuudelle haitallisia pienpetoja.

Perussuomalaiset kansanedustajat, metsästystä harrastavat Petri Huru ja Jenna Simula pitävät järjestettyä tapahtumaa esimerkillisenä tapana kannustaa metsästäjiä riistan metsästyksen lisäksi huolehtimaan myös riistanhoidollisista toimenpiteistä, joihin pienpetojen metsästys kuuluu.

– Sosiaalisessa mediassa syntyi aivan tarpeeton kohu, jonka vuoksi metsästystä on jälleen mustamaalattu ja metsästäjät ovat saaneet jopa tappouhkauksia, Huru paheksuu.

Metsästäjät tekevät arvokasta työtä

Huru ja Simula pitävät tärkeänä pienpetometsästystä ja huomauttavat metsästäjien poistavan kyseisiä pienpetoja aiheuttamatta niille minkäänlaista ylimääräistä kipua tai tuskaa. He korostavat, ettei supille ja minkille ole luonnollisia vihollisia riittävästi, minkä vuoksi ne verottavat suomalaista vesilintukantaa mukaan lukien myös monia suojeltavia lajeja.

– Tosiasia on, että metsästäjät tekevät äärimmäisen arvokasta työtä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, ja se olisi hyvä eläinsuojelijoidenkin ymmärtää, Simula sanoo.

Saatiin näyttämään teurastustapahtumalta

Perussuomalaisedustajien mukaan metsästäjien tekemää työtä suomalaisen luonnon ei arvosteta tarpeeksi, eikä edelleenkään metsästäjiä myöskään kuulla tarpeeksi luonnonsuojelullisissa kysymyksissä.

– Pienpetopyyntikilpailu saatiin näyttämään julmalta teurastustapahtumalta, mitä se ei ollut, vaan päinvastoin haitallisia petoja poistettiin täysin asianmukaisesti, millä muun muassa parannetaan alueen lintujen pesimisoloja tulevana keväänä, edustajat painottavat.

SUOMEN UUTISET