EU:n komissio julkisti viime vuoden lopulla EU:n ilmasto- ja ympäristöohjelman, eli niin sanotun Green Dealin. Sen mukaan komissio käynnistää Euroopan ilmastosopimuksen valmistelut, jonka tavoitteena on varmistaa hiilineutraaliuden toteutuminen vuoteen 2050 mennessä.

Green Deal on EU:n vastaus kasvaviin ympäristöhaasteisiin, joita ilmastonmuutos pahentaa vuosi vuodelta. Tänään ohjelmaa käsiteltiin eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Perussuomalaiset antoivat hallitukselle ja komissiolle vahvaa kritiikkiä johtuen niiden harjoittamasta energia- ja ilmastopolitiikasta.

– Hallitus jatkaa kansalaisten rankaisemista, koska se toimillaan hyväksyy kritiikittömästi komission ilmastopolitiikkaan liittyvät kiristystoimet päästöjen vähentämiseksi, perussuomalaiset edustajat toteavat.

Kilpailukyvystä ja ostovoimasta huolehdittava

Perussuomalaiset ei voi hyväksyä nyt tehtyä esitystä siitä, että Euroopassa siirryttäisiin hiilineutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä. Perussuomalaiset arvostelevat sitä, että EU kiristää talouttaan liikaa ilmastotoimilla samalla, kun esimerkiksi Kiina ja Intia, joiden ilmastoteot ovat miltei olemattomia, toimivat vastuuttomasti.

– Meidän tulee ensisijaisesti huolehtia Suomen kilpailukyvystä, elintasosta ja ostovoimasta. Emme voi olla puoltamassa hallituksen toimia lyhyemmän aikavalin ilmastopoliittisista tavoitteista. Näemme ne liian kunnianhimoisina ja kireinä ja silti vaikuttamattomina globaalisti. Toimet vain haittaavat kansalaisten elämää, sanoo perussussuomalaisten ympäristövaliokunnan valiokuntavastaava, kansanedustaja Mauri Peltokangas.

Askel lähemmäs liittovaltiota

Perussuomalaiset edustajat ovat huolestuneita siitä, että EU aikoo ryhtyä jatkossa valvomaan jäsenmaidensa rakentamista ja peruskorjausstrategioita ilmastopolitiikan varjolla.

– Tällaista kehitystä emme voi hyväksyä. Olemme huolestuneita siitä, että tämä on taas yksi askel lähemmäs EU:n liittovaltiota, toteaa kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan varajäsen Jouni Kotiaho.

Yrityksiä syyllistetään ilmaston nimissä

Perussuomalaisten mielestä on lyhytnäköistä politiikkaa, että maa- ja metsätaloutta harjoittavia yrityksiä syyllistetään ilmastopoliittisiin syihin vedoten.

– Haluamme olla tukemassa turpeen monimuotoista käyttöä jo maamme huoltovarmuudenkin takia. Olemme valmiita tukemaan erinäisiä tutkimushankkeita alalla. Näin toimimalla haluamme ylläpitää monipuolista energiatuotantopohjaa maassamme, sanoo perussuomalaisten ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Petri Huru.

SUOMEN UUTISET