Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä hallituksen tulevan vuoden talousarvioesitys. Viime viikolla esitystä käytiin läpi ympäristövaliokunnassa, jossa perussuomalaisten valiokuntaryhmä jätti asiaan eriävän mielipiteen.

Hallituksen toiminta on ollut perussuomalaisten mukaan vailla johdonmukaisuutta etenkin energia- ja ilmastopolitiikassa.

– Toisin kuin hallitus, perussuomalaiset kantaa huolta Suomen työllisyydestä, yrittäjyydestä ja talouskasvusta. Siksi näemme, että energia- ja ilmastopolitiikan pitää tukea työllisyyttä ja talouskasvua, eikä haitata niitä – niin kuin nyt on vihervasemmistohallituksen tekemillä toimilla käynyt, sanoo kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen Mauri Peltokangas.

– Verotuksella ja tukipolitiikalla tulee kannustaa kotimaisten energialähteiden kuten turpeen ja puuhakkeen hyödyntämiseen. Lisäksi tulee muistaa, että hajautetulla energiatuotannolla on myös iso aluepoliittinen merkitys, sanoo puolestaan kansanedustaja, valiokunnan jäsen Sheikki Laakso.

Vihervasemmisto hamuaa suojatyöpaikkoja

Perussuomalaisten valiokuntaryhmän mukaan lainsäädännöllä on huolehdittava siitä, että esimerkiksi hiilinieluista ei tule Suomelle rajoitteita, jotka pienentäisivät kestäviä hakkuumahdollisuuksia metsissä.

– Tulemme esittämään vaihtoehtobudjetissamme tiettyjä rajauksia sekä määrärahojen siirtoja luontoalueiden hankintamenoihin että henkilöstömenoihin ympäristösektorilla. Hallitus on lisäämässä henkilöstömenoja määräaikaisissa luonnonsuojelua ylläpitävissä työtehtävissä. Tätä emme hyväksy. Nämä työpaikat voidaan nähdä vihervasemmiston ylläpitäminä suojatyöpaikkoina, toteaa puolestaan kansanedustaja, valiokunnan jäsen Petri Huru.

Perussuomalaiset tuomitsee hallituksen tekemät energiaveronkorotukset kautta linjan ja esittävät, ettei korotuksia tehdä esimerkiksi turpeen ja lämmityspolttoaineiden verotukseen. Nämä korotukset nostaisivat jälleen asumisen hintaa.

SUOMEN UUTISET