Perussuomalaiset ovat huolestuneita Suomen hallituksen harjoittamasta energia- ja ilmastopolitiikasta, joka on nyt käännetty sekä epävakaalle että ennustamattomalle kurssille. Perussuomalaiset pelkäävät, että käsittelyssä oleva toimeenpanosuunnitelma vaarantaa kohtuuttomasti maamme teollisuuden toimintakyvyn ja siihen liittyvät työpaikat, kertoi perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron edukunnassa pitänyt kansanedustaja Mauri Peltokangas.

Eduskunnassa keskusteltiin tänään globaalista kestävän kehityksen toimintaohjelmasta Agenda2030:stä, joka on ohjannut Suomea ja muita maita kohti kestävämpää tulevaisuutta vuodesta 2016 lähtien. Yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on nyt aikaa jäljellä kymmenen vuotta.

– Käsittelyssämme oleva selonteko on järjestyksessään toinen toimeenpanosuunnitelma, joka annetaan selontekona eduskunnalle. Tämä ohjelma esittelee ne toimenpiteet, joilla istuva hallitus haluaa edistää kunkin 17 kohdan kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista Suomessa ja maailmanlaajuisesti, totesi kansaedustaja Mauri Peltokangas.

Energia- ja ilmastopolitiikka epävakaata

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa kiinnittää huomiota erityisesti pariin kohtaan selonteossa. Nämä alakohdat koskevat sekä ilmasto- ja energiapolitiikkaa että työllisyyspolitiikkaa. Maamme energia- ja ilmastopolitiikka on nykyisen hallituksen johdolla käännetty sekä epävakaalle että ennustamattomalle kurssille.

– Ennen tätä vaalikautta päätöksentekosektorilla on ollut edes vähän sitä vakautta, mikä olisi palvellut yhteiskuntamme ja maamme kokonaisetua sekä samalla tuonut siihen yli vaalikausien kestävää johdonmukaisuutta. Nyt tätä vakautta ja ennustettavuutta ei ole lainkaan.

– Perussuomalaisten eduskuntaryhmä suhtautuu edelleen varsin kriittisesti koko esitykseen, sillä mielestämme se vaarantaa yhä kohtuuttomasti sekä maamme teollisuuden ja sen toimintakyvyn että siihen liittyvät työpaikat. Täten emme edelleenkään voi olla puoltamassa sitä, että saavuttaisimme maanosassamme ilmastoneutraalisuuden vuoteen 2050 mennessä niin kuin Euroopan unionin pyrkimys on. Emme myöskään ryhmänä voi allekirjoittaa maamme hallituksen tavoitetta hiilineutraalisuudesta vuoteen 2035 mennessä.

Hallitusohjelma uusiksi

Perussuomalaisten mielestä hallitusohjelma on laitettava uusiksi, ainakin juuri ilmastopolitiikan osalta. Näin vapautuisi budjettivaroja esimerkiksi pk-yrityksille budjettimenetysten paikkaamiseen ja ennen kaikkea talouden jälleenrakentamiseen.

– Ilmastopolitiikasta sekä siihen kiinteästi liittyvästä Agenda2030-toimintaohjelmasta puhuttaessa ei voida koskaan sivuuttaa maataloutta – ja sen tärkeyttä maallemme. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä pitää erityisen tärkeänä sitä, että esimerkiksi maa- ja metsätaloussektorin toimintaa maassamme ei liian kunnianhimoisilla päästövähennystavoitteilla vaikeuteta entisestään.

– Luonnollisesti me perussuomalaiset jatkamme edelleen toimiamme sen eteen, että koko Suomessa pystytään myös tulevaisuudessa asumaan ja harjoittamaan sekä maataloutta että maatalousyrittäjyyttä kattavasti. Siksi perussuomalaiset vaatii realismia ilmastopolitiikkaan. Sen pitää olla suhteutettuna ongelmaan, Peltokangas sanoi.

Autoilijat ja vähävaraiset maksumiehinä

Suomen päästöt ovat noin 1,1 promillea globaaleista päästöistä. ”Saastuttaja maksaa” on perussuomalaisten linja niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Nyt vihervasemmistohallitus panee ilmastopolitiikkansa raskaimmin maaseudun vähävaraisten ihmisten sekä autoilijoiden ja yrittäjien maksettavaksi.

– Samalla intoilu uhkaa johtaa maailman puhtaimman teollisuustuotannon siirtymiseen niihin maihin, joissa ei päästöistä välitetä. Perussuomalaisten mielestä maamme energia- ja ilmastopolitiikan kulmakivinä on oltava mahdollisimman korkea omavaraisuusaste sekä tuotanto- ja huoltovarmuus.

– Kun nämä näkökulmat huomioidaan, meillä on Suomessa niin energia- kuin ilmastosektorilla paljon enemmän voitettavaa kuin hävittävää. Nyt tämän istuvan vihervasemmistohallituksen toimilla meillä on tällä sektorilla vain hävittävää, Peltokangas huomautti.

Hallituksen työllisyystavoitteet riittämättömiä

Kuten selonteossa todetaan, osuu siirtyminen hiilineutraaliin talouteen samaan aikaan laajemman työn murroksen kanssa. Hallitus on luvannut, että oikeudenmukaista siirtymää hiilineutraaliin talouteen tuetaan mm. koulutuksen, työvoimapalvelujen ja elinikäisen ohjauksen keinoin.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä näkee, että hallituksen tekemät työllisyystoimenpiteet eivät ole olleet riittäviä eivätkä realistisia. Miten hallitus vastaa esimerkiksi niille noin 330 000 suomalaiselle, jotka tällä hetkellä ovat ilman työtä, Peltokangas ihmettelee. Hallituksen tavoitteet 60 000 uudesta työpaikasta vuoteen 2023 mennessä eivät auta tähän hetkeen, puhumattakaan 80 000 uuden työpaikan tavoitteesta vuodelle 2030.

– Ne ovat tästä hetkestä käsin tarkasteltuna valovuosien päässä. Te siirrätte vastuuta tuleville hallituksille. Ei näin voi toimia. Me perussuomalaiset näemme, että Suomessa on palautettava pikaisesti poliittisen päätöksenteon keskiöön toimintaohje: ”Energianhinnalla on pystyttävä korvaamaan Suomen kaukainen sijainti kilpailijamaihimme ja maan sisäiset pitkät kuljetusmatkat”.

– Ainoastaan edullisella energianhinnalla on mahdollista kompensoida tuotteidemme markkinoille kuljettamisen pitkän matkan lisäkustannukset. Hallitus tuntuu unohtaneen tämänkin nyt täysin, Peltokangas totesi ryhmäpuheenvuoron lopuksi.

Suomen Uutiset