Perussuomalaisten kansanedustaja Jukka Mäkynen on jättänyt kirjallisen kysymyksen biokaasuautoista hallituksen vastattavaksi. Mäkynen pitää bioautoja sähköautoja huomattavasti ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona, ja biokaasuautoiluun panostamisella olisi Suomelle myös valtavat työllistämis- ja talousvaikutukset.

Hallitusohjelman mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Liikenteen päästövähennystavoitteiden tulee vastata tähän tavoitteeseen. Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän loppuraportti valmistui viime kuussa. Työryhmä suosittelee, että Suomessa olisi 700 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä.

Työryhmä on suosituksissaan todennut, että kaasuautotavoitteita tulee tarkistaa ylöspäin. 2,5 TWh:n biokaasumäärällä voisi vuonna 2030 liikkua esimerkiksi noin 145 000 kaasukäyttöistä henkilö- ja pakettiautoa ja noin 6 000 raskasta ajoneuvoa.

Biokaasuautot vahvasti aliedustettuina suosituksissa

Perussuomalaisten kansanedustaja Jukka Mäkysen mielestä biokaasuautot ovat vahvasti aliedustettuina työryhmän suosituksissa.

– Suomessa on valtava potentiaali panostaa biokaasuautoilun tulevaisuuteen. Esimerkiksi kotiseudullani Pohjanmaalla on biokaasuautojen erityisosaamista ja edistyksellistä biokaasutuotantoa muun muassa Stormossenilla. Jos biokaasualaan alettaisiin toden teolla panostamaan, niin tällä olisi valtavat taloudelliset vaikutukset kotiseudullani Vaasassa, jonne syntyisi lisää uusia työpaikkoja biokaasuautoilun ympärille.

– Biokaasuautoilun tulevaisuuden toimintaedellytykset Suomessa ovat kuitenkin auki. Sen lisäämiseksi tarvitaan myös biokaasuautoilun mahdollistavaa infrastruktuuria, esimerkiksi kaasutankkausasemia ja muita pitkän tähtäimen toimenpiteitä, joilla sitoutetaan kotimaiset biokaasualan toimijat investoimaan biokaasuautoilun tulevaisuuteen Suomessa. Jos alan yrittäjät eivät näe biokaasuautoiluun panostamista kannattavana, niin mitään buumia emme tule näkemään, Mäkynen linjaa.

Biokaasu maakaasua ja sähköä ympäristöystävällisempää

Hallituksen työryhmän loppuraportissa puhutaan biokaasuautojen lisäämisestä. Kuitenkin EU:n valmisteilla olevassa puhtaiden ajoneuvojen direktiivissä biokaasu rinnastetaan maakaasuun. Eurooppalainen autoteollisuus on lobannut voimakkaasti sähköautoilun puolesta, ja se näkyy myös puhtaiden ajoneuvojen direktiivin sisällössä.

Biokaasun käyttö polttoaineena vähentää auton kasvihuonekaasupäästöjä noin 85 % verrattuna bensiiniin, kun huomioidaan polttoaineen koko elinkaaren aikaiset päästöt. Maakaasulla vastaava vähennys on 25 %. Biokaasulla ajavat autot ovat maakaasua ja sähköautoilua huomattavasti ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

Suomen toimittava nopeasti EU:n suuntaan

Mäkysen mukaan tällä hetkellä on epäselvää, kuinka paljon EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivi tulee rajoittamaan Suomen omia pyrkimyksiä lisätä biokaasuautoja tulevaisuuden Suomessa.

– Toivon, että kirjallisen kysymyksen vastaus antaisi selkoa sille, mikä vaikutus EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivillä on suomalaisille biokaasualan yrittäjille. Suomessa voidaan asettaa kunnianhimoisia tavoitteita ilmastopolitiikassa, mutta totuus on se, että EU saattaa hyvinkin kaventaa niitä järkeviä ilmastopoliittisia ratkaisuja, joilla lisätään kotimaista työllisyyttä.

– Tilanne vaatii nopeita toimia Suomen hallitukselta EU:n suuntaan. Jos nyt ei toimita, niin Suomi menettää taas hyvän työllistämiskeinon, kun se alistaa itsensä EU:n määräysvallan alle, Mäkynen summaa.

Suomen Uutiset