Kansanedustaja Jukka Mäkynen on tällä viikolla aloittanut nimien keräämisen lakialoitteeseensa, jolla halutaan lisätä oikeaoppisen kaatumisen harjoittelu peruskoulujen ja lukioiden opetussuunnitelmiin.

– Paras tapa oppia oikeaoppinen kaatumistekniikka on lisätä sen harjoittelua systemaattisesti. Tähän tavoitteeseen päästään parhaiten lisäämällä harjoittelu peruskoulujen ja lukioiden opetussuunnitelmiin. Tällöin lapset ja nuoret saavat itsevarmuutta yllättäviin kaatumis- tai liukastumistilanteisiin ja ehkä jopa kipinää liikunnalliseen elämäntapaan, uskoo Jukka Mäkynen.

– Kun lapset ja nuoret harjoittelevat säännöllisesti koko oppivelvollisuuden ajan oikeaoppista kaatumista, niin pitkässä juoksussa kaatumisvammat vähenevät kaikissa ikäryhmissä ja terveydenhuollon kustannukset tulevat selkeästi pienenemään.

Kaatumisten ja liukastumisten kustannukset valtavia

Mäkynen on selvittänyt kaatumisista ja liukastumisista aiheutuvia vuosittaisia kustannuksia. Mäkynen toteaa, että summat ovat valtavia. Tilastot kertovat siitä, että hänen lakialoitteelleen on todellinen tarve.

– Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan kaatumiset ja liukastumiset aiheuttivat vuodessa keskimäärin 622 000 hoitopäivää aikavälillä 2015-2017. Näistä talviliukastumisen aiheuttamat hoitopäivät olivat keskimäärin 29 000 hoitopäivää vuodessa. Kaatumisten ja liukastumisten aiheuttamat kustannukset olivat vuosina 2015-2017 keskimäärin noin 358 miljoonaa euroa vuodessa.

– Eli kaatumisista aiheutuu kustannuksia suomalaiselle terveydenhuollolle noin miljoona euroa joka päivä. Talvisin tapahtuvien liukastumisten sairaalahoidon kustannukset ovat noin 24 miljoonaa euroa vuodessa. Kaatumiset aiheuttavat myös paljon kuolemia vuosittain, ja suuri osa näistä kuolemista on estettävissä oikeaoppisen kaatumistekniikan harjoittelulla, Mäkynen toteaa.

Aloitteesta hyötyisi jokainen suomalainen

Mäkynen toivoo lakialoitteelleen laajaa kannatusta yli puoluerajojen. Mikäli lakialoite menee läpi, niin sillä saadaan vuosien saatossa kansanterveyden paranemisen lisäksi miljardien eurojen säästöt terveydenhuollon kustannuksiin.

– Toteutuessaan tästä lakialoitteesta tulee hyötymään jokainen suomalainen. Vaikka hyödyt eivät tule heti näkyviin, niin 20-30 vuoden päästä Suomessa saataisiin valtavat säästöt terveydenhuoltoon ja paljon vähemmän kaatumisista vammautuneita ihmisiä, Mäkynen toteaa.

Suomen Uutiset