Perussuomalaisten kansanedustaja Jukka Mäkynen on jättänyt ulkoministeri Pekka Haaviston vastattavaksi kirjallisen kysymyksen ulkomailla olevien suomalaisten kotiuttamisesta Suomeen. Mäkynen ihmettelee, miksei ulkoministerillä näytä olevan samanlaista intoa koronarajoitusten takia ulkomaille jumiin jääneiden lainkuuliaisten Suomen kansalaisten auttamiseksi kuin Isis-perheiden pelastamiseksi al-Holin vankileiriltä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedotti perjantaina 8.1.2021, että se keskeyttää Britanniasta Suomeen saapuvan matkustajalentoliikenteen ajalle 11.1.2021-18.1.2021. Britanniassa on edelleen jumissa suomalaisia lentokiellon takia. Joukossa on myös ilman vanhempiaan matkustavia alaikäisiä suomalaisia lapsia.

– Nämä lapset ovat käsittääkseni tavallisia suomalaisia lapsia, esimerkiksi 17-vuotias vaihto-oppilas. Ulkoministeriöstä on todettu, että suomalaisilla on perustuslaillinen oikeus palata kotimaahansa. Suomella tulisi olla vastaavien tilanteiden varalle valmiussuunnitelma, jossa ulkomaille jääneitä alaikäisiä suomalaisia lapsia pystytään kotiuttamaan mahdollisimman nopealla aikataululla, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Jukka Mäkynen.

Hallituksen luotava selkeät toimintalinjat

Tarvittaessa Suomen on Mäkysen mielestä pystyttävä käyttämään lasten kotiuttamiseen esimerkiksi puolustusvoimien omaa kalustoa. Toinen varteenotettava vaihtoehto on se, että valtio vuokraa yksityisiltä lentoyhtiöiltä lentokoneet, jolloin suomalaiset saataisiin kotiutettua ulkomailta nopeasti vastaavissa tilanteissa. Lentokoneet ja merialukset ovat tehokas tapa kotiuttaa suomalaisia erilaisissa kriisitilanteissa.

– Hallituksen tulee luoda selkeät toimintalinjat sille, miten suomalaisten kotiutukset ulkomailta hoidetaan. Vastaavia tilanteita voi syntyä lähiaikoina lisää, jolloin on erittäin tärkeää, että hallitus pystyy tekemään nopeat toimenpiteet ulkomailla olevien suomalaisten kotiuttamiseksi, Mäkynen linjaa.

Asioiden tärkeysjärjestys oudoksuttaa

Mäkynen ihmettelee hallituksen tärkeysjärjestystä silloin, kun ulkomailla on suomalaisia jumissa:

– Ulkoministeri Pekka Haaviston piti saada hinnalla millä hyvänsä vapaaehtoisesti ulkomaille terroristiseen toimintaan lähteneitä Suomen kansalaisia takaisin Suomeen. Ulkoministerillä ei näytä olevan samanlaista virkaintoisuutta silloin, kun lainkuuliaiset suomalaiset jäävät jumiin ulkomaille koronarajoitusten vuoksi.

– Täytyy vain ihmetellä, onko hallitus näin välinpitämätön silloin kun on tosi kyseessä ja viattomia lapsia joutuu virumaan ulkomailla vailla tietoa siitä, milloin Suomi aikoo kotiuttaa heidät. Herää myös perusteltu kysymys siitä, että rikotaanko tässä jo perustuslakia, kun keinoja suomalaisten kotiuttamiseen olisi, mutta hallitus ei ilmeisesti aio niitä käyttää?

Suomen Uutiset