Kansanedustaja, diplomi-insinööri Lulu Ranteen mielestä ympäristöministeriön vihervasemmistolaisen uuskielen tavoitteiden ja politiikkatoimien todellisten vaikutusten välillä vallitsee valtava älyllisen epärehellisyyden juopa. Tavallisilla kansalaisilla ei ole aavistustakaan siitä, millaista elintason muutosta 1,5 asteen lämpenemisen tavoittelu heiltä edellyttäisi.

Eilen eduskunnassa pitämässään puheessa kansanedustaja Lulu Ranne arvioi, että ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2021 talousarvioesityksen tekstiosat olisivat uuskielen tutkijoille mielenkiintoista aineistoa. Uuskieltä käyttävässä valtiossa sellaisia tutkijoita ei tietenkään ole.

– Ympäristöministeriön uuskielisten tavoitteiden ja politiikkatoimien todellisten vaikutusten välillä on valtava älyllisen epärehellisyyden juopa. Päättäjille ja kansalaisille myydään ajatusta, että vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteella ja lämpenemisen 1,5 asteen rajoitustavoitteella luotaisiin kestävää, vihreäksikin kutsuttua kasvua, Ranne sanoi.

Tavoite edellyttäisi kulutuksen dramaattista leikkaamista

Ranteen mielestä uuskieli toimii juuri näin: talouden ja hyvinvoinnin romahtaminen on kestävää, kulutuksen dramaattinen leikkaaminen kasvua.

– 1,5 asteen tavoite edellyttää Suomessa kansalaisten hiilijalanjäljen pienentämistä kymmenesosaan nykyisestä. Vaikka globaaleissa tuotanto- ja hankintaketjuissa tehtäisiin mitä, tavoite edellyttäisi myös valtavaa kulutuksen määrällistä pienentämistä, Ranne totesi.

Ilman kulutusta säätäisimme lakeja vain, kun lanttupellolta joutaisimme

Kehittyneet taloudet perustuvat työnjaon ja erikoistumisen mahdollistamaan tuottavuuteen ja sen jakamiseen. Ilman kulutusta ne eivät kykene ylläpitämään lähimainkaan nykyisen tasoisia väestömääriä, puhumattakaan kehittyvien talouksien auttamisesta.

– Ilman kulutusta me säätäisimme täällä lakeja vain, kun lanttupelloltamme joutaisimme.

Jalojen päämäärien varjolla totalitääriseen järjestelmään

Suomalaisilla tavallisilla kansalaisilla ei ole Ranteen mukaan vielä aavistustakaan siitä, millaista elintason muutosta 1,5 asteen tavoittelu heiltä edellyttäisi. Vihervasemmistolaisen ideologian toteutussuunnitelmaan sisältyykin ajatus, ettei tavoitetta ole mahdollista eikä tarkoituskaan saavuttaa kansalaisten vapaaehtoisten valintojen kautta.

– Jalojen päämäärien varjolla yhteiskuntaa johdatetaan totalitääriseen järjestelmään, koska vihervasemmistolaisessa ideologiassa kansa ei tiedä eikä ymmärrä itse omaa parastaan. Totalitääriset dystopiat romahtavat aina omaan mahdottomuuteensa, mutta vasta valtavien kärsimysten jälkeen.

– Juuri se onkin vihervasemmiston käyttämän uuskielen tavoite, että kansa ei ymmärtäisi, mihin ollaan menossa, sanoi Ranne.

Todelliset ja kiireelliset suojelutarpeet toteutettavissa tuhoamatta demokraattista yhteiskuntaa

Todelliset ja kiireelliset suojelutarpeemme liittyvät Ranteen mielestä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ympäristön mekaanisen, kemiallisen ja biologisen saastumisen estämiseen sekä viljelykelpoisen maan säilyttämiseen ja viljelykunnon parantamiseen. Näissä tavoitteissa epäonnistuminen tappaa meidät paljon nopeammin ja varmemmin kuin ilmastonmuutokset. Toisaalta nämä tavoitteet on nykyteknologioilla täysin mahdollista saavuttaa tuhoamatta demokraattista yhteiskuntaa ja romahduttamatta kansalaisten elintasoa ja hyvinvointia.

– Juuri siksi vihervasemmistolaiselle agendalle onkin kriittisen tärkeää asettaa tavoitteet, joita ei voida mitenkään saavuttaa.

– Siksi viholliseksi on valittu hiilidioksidi. Vain siten voidaan ylläpitää ikuisesti pahenevaa hälytystilaa ja perustella kaventuvia kansalaisoikeuksia ja -vapauksia sekä jatkuvasti kiristyvää sääntelyä.

Vihervasemmistolaisen politiikan hinta on hirvittävä

Vihervasemmistolaisen politiikan hinta nuorillemme on hirvittävä. Väistämättömän ilmastotuhon maalailu luo pelkästään voimattomuutta, toivottomuutta ja ahdistusta, koska yksilö ei kykene millään valinnoillaan pienentämään hiilijalanjälkeään kymmenesosaan vaaditussa aikataulussa.

– Sen ymmärtää jokainen, ellei tietoisesti niin ainakin alitajuisesti. Tämän hetken Suomen suurimpia arvoituksia on, miksi keskusta ja maalaiskokoomuslaiset ovat alistuneet vihervasemmistolaisen agendan aisankannattajiksi. Ainoa mitä keskusta ja kokoomus näin saavuttavat on Suomen ja siinä sivussa oman olemassaolonsa tuho.

– YK:n pääsihteeri vaatii kaikkia maita julistamaan ilmastohätätilan. Sen sijaan Suomeen tulee julistaa talouden ja moraalikadon hätätila, Ranne totesi.

Suomen Uutiset