Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mielestä ei ole olemassa yhtä ainoaa keinoa työllisyyden nostamiseksi Suomessa. Halla-ahon mukaan kyse on laajemmasta kokonaisuudesta, jossa pitäisi keskittyä poistamaan niitä tekijöitä, jotka estävät työn syntymistä ja pysymistä Suomessa sekä niitä tekijöitä, jotka tekevät työn vastaanottamisesta vähemmän kannattavaa.

Jussi Halla-ahon mukaan merkittävä työllistymisen este on se, että työn vastanottaminen ei ole kannattavaa, etenkään matalapalkka-aloilla.

– Tähän on useita syitä. Keskeinen kannustinongelma on se, että käteen jäävä raha ei välttämättä pysty kilpailemaan sosiaaliturvan kanssa. Perussuomalaisten mielestä sosiaaliturvaan ei kuitenkaan tarvitse kajota vaan ratkaisu on se, että työstä pitää tehdä entistä kannattavampaa, Halla-aho sanoi eilen perjantaina Marja Sannikan haastattelussa Ylellä.

Halla-ahon mukaan työllistymistä haittaa myös pääministeri Sanna Marinin hallituksen kunnianhimoinen ilmastopolitiikka.

– Marinin hallituksen tavoite tehdä Suomesta ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijämaa on liian kunnianhimoinen tavoite, koska sillä ei ole edes ilmaston kannalta toivottuja vaikutuksia. Sillä politiikalla ainoastaan savustetaan vastuullista suomalaista metsä- ja muuta teollisuutta Kiinaan, Indonesiaan tai jonnekin muualle, jossa saman teollisuuden ilmastovaikutuksetkin ovat huomattavasti pahemmat.

Veronkevennykset maksavat itsensä takaisin

Halla-aho kertoi, että työn tekemisessä kannattavammaksi puhutaan verotuksen, erityisesti ansiotuloverotuksen keventämisestä sekä asumisen ja liikkumisen kustannusten laskemisesta.

Halla-aho myönsi, että verotuksen laskeminen tilapäisesti pienentää valtion ja kuntien tulokertymää. Veronkevennyksillä kuitenkin on tarkoitus synnyttää dynaamisia vaikutuksia, jotka maksavat itsensä takaisin pidemmällä aikavälillä.

– Työttömyys on nimenomaan se, mikä käy kalliiksi. Sen takia täytyy kaikin keinoin edistää sitä, että yritysten kannattaa toimia ja että ihmisten kannattaa ottaa työtä vastaan.

Asumisen, liikkumisen ja ruuan hintaa laskettava

Perussuomalaisten mielestä asumisen, liikkumisen ja ruuan hintaa pitää madaltaa, jotta samalla lisätään työn vastaanottamisen kannustavuutta ja jotta voidaan samalla parantaa yritysten toimintaedellytyksiä.

Suomen pitää myös lakata leikkimästä globaalia sosiaalitoimistoa.

– Pitää lopettaa veronmaksajien rahojen kippaaminen sellaisiin mustiin aukkoihin, kuten esimerkiksi maahanmuuttoon ja kehitysyhteistyöhön. Ne eivät liity valtion ja kuntien ydintehtäviin. Tällaiset menokohteet kuitenkin rahoitetaan verottamalla suomalaista työtä ja yrittämistä, Halla-aho sanoi.

Merkittäviä säästöjä rakenteellisista ongelmista, kuten heikkotasoisesta maahanmuutosta, voidaan Halla-ahon mukaan saavuttaa vain sillä, että heikkotasoista maahanmuuttoa vähennetään maahanmuuttopolitiikan keinoilla.

– Maahanmuuton kustannuksia ei voi leikata tehokkaasti niin, että esimerkiksi otetaan pois tänä vuonna ja ensi vuonna maahanmuuttoon käytettävät rahat. Sen sijaan pitää poistaa ne syyt, jotka aiheuttavat järkyttäviä kustannuksia Suomelle.

Kielteisen päätöksen saaneet säilöön

Perussuomalainen linja on se, että kaikki kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet palautetaan takaisin niihin maihi, joista he ovat tulleetkin. Eräät lähtömaat eivät kuitenkaan ota vastaan palautettavia turvapaikanhakijoita.

Kaikki maat silti ottavat vastaan vapaaehtoisesti palaavia kansalaisiaan. Halla-aho korostaa, että tämän vuoksi Suomenkin tulee luoda tehokkaita kannustimia sille, että kielteisen päätöksen saaneet haluavat palata kotimaihinsa.

Tehokkaana keinona Halla-aho nostaa jälleen esille säilöönoton.

– Suomi houkuttelee turvapaikanhakijoita juuri sillä, että olipa päätös myönteinen tai kielteinen, niin käytännössä tänne voi jäädä loppuelämäkseen elätettäväksi. Tämä dynamiikka täytyy pystyä murtamaan.

Säilöönotto tietysti maksaa. Halla-aho näkee kuitenkin kielteisen päätöksen saaneiden säilöönottamisen investointina.

– Se maksaa nopeasti itsensä takaisin. Tarkoitushan ei ole säilöä ulkomaalaisia tänne, vaan tarkoitus on poistaa houkutin tulla Suomeen.

SUOMEN UUTISET