Perussuomalaisten kansanedustaja Petri Huru jätti maaliskuussa maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän vastattavaksi kirjallisen kysymyksen keinotekoisten valonlähteiden ja yöammuntaa varten tarkoitettujen tähtäyslaitteiden hyödyntämisestä poikkeusluvilla valkohäntäpeuran kannansäätelyn tehostamiseksi. Ministeri Lepän vastauksesta ei ilmennyt, mikä on poikkeuslupien myöntämisen tilanne valkohäntäpeurojen kohdalla.

– Vaikka nykyinen lainsäädäntö tarjoaa mahdollisuudet sallia keinotekoiset valonlähteet ja yöammuntaan tarkoitetut tähtäinlaitteet periaatteessa myös valkohäntäpeurojen metsästyksessä, olen huolissani siitä, onko lupien myöntäminen aidosti ajan tasalla lisääntyneen peurakannan suhteen, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Petri Huru.

– Ministeri Jari Lepän vastauksessa todettiin, että lupia voi hakea ja niitä on myönnetty esimerkiksi villisian ja supikoiran metsästykseen. Siitä ei kuitenkaan käynyt selvästi ilmi, mikä on lupien myöntämisen tila peurojen osalta, Huru jatkaa.

Leppä myöntää kannan kasvaneen

Vastauksessaan ministeri Leppä myöntää, että kanta on vuodessa kasvanut noin 15 % käsittäen siten noin 125 000 valkohäntäpeuraa. Kannan kasvun pysäyttäminen ja koon leikkaaminen edellyttää saalismäärän huomattavaa nostoa. Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että nykyinen lainsäädäntö tarjoaa mahdollisuudet sallia poikkeusluvalla keinotekoiset valonlähteet ja kohdetta valaisevat laitteet sekä yöammuntaan tarkoitetut elektroniset tähtäinlaitteet tarvittaessa myös valkohäntäpeurojen metsästykseen.

– Ministeriön tuleekin ministerin johdolla ohjeistaa Suomen Riistakeskusta kehittämään poikkeuslupamenettelyä, joka mahdollistaa keinotekoisten valonlähteiden sekä yöammuntaan tarkoitettujen tähtäyslaitteiden hyödyntämisen myös peurakannan harventamiseksi tihentymäalueilla, Huru toteaa lopuksi.

Suomen Uutiset