Hallituksen linja liian kunnianhimoisine ilmastotavoitteineen ajaa Suomen konkurssiin yhdessä Euroopan unionin kanssa tällä menolla, ympäristövaliokunnan perussuomalaiset jäsenet toteavat.

Tänään eduskunnan ympäristövaliokunnan käsittelyssä oli ehdotus eurooppalaiseksi ilmastolaiksi. Ehdotuksen tarkoituksena on luoda puitteet EU:n ilmastoneutraaliuden saavuttamiselle. Samaten ehdotuksella vahvistetaan vuodelle 2050 asetettu EU:n ilmastoneutraaliustavoite, joka kattaa kaikki alat ja kaikki kasvihuonekaasut ja joka on saavutettava unionin sisäisin toimin.

Artikloissa edellytetään myös, että tarvittavat toimenpiteet toteutetaan sekä unioni- että kansallisella tasolla, jotta 2050 ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa yhteisesti. Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen.

– Voidaankin liioittelematta sanoa, että hallituksen linja liian kunnianhimoisine ilmastotavoitteineen ajaa Suomen konkurssiin yhdessä Euroopan unionin kanssa tällä menolla, ympäristövaliokunnan perussuomalaiset jäsenet toteavat.

Teollisuus ja liikenne rapautuvat

Perussuomalaiset vastustivat esitystä valiokunnassa.

– Ensinnäkin emme valiokuntaryhmänä ymmärrä sitä, että maamme hallitus tekee isossa kokonaiskuvassa vahingollisia ratkaisuja koko Suomen kannalta pelkästään ideologisista syistä. Nyt näin tapahtuu sekä kotimaan että EU:n tasolla, sillä liian tiukat ja kunnianhimoiset ilmastovähennystavoitteet rapauttavat täysin suomalaisen teollisuuden, liikenteen, maatalouden ja muun yhteiskunnan toimintaedellytykset, kansanedustajat Mauri Peltokangas, Petri Huru ja Sheikki Laakso sanovat.

– Toisin kuin hallituksen politiikka, perussuomalainen energia- ja ilmastopolitiikka perustuu teknilliseen ja taloudelliseen realismiin, ei sokeaan idealismiin tai moralismiin. Ympäristön, ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan edut on sovitettava yhteen. Suomalaisen teollisuuden, liikenteen ja muun yhteiskunnan toimintaedellytykset on varmistettava. Samalla on etsittävä laajempiin ympäristöasioihin kokonaisuutena tehokkaampia ja oikeudenmukaisempia ratkaisuja.

Suomi tehnyt enemmän kuin oman osansa

Suomi on tehnyt perussuomalaisten mielestä ilmastotoimien osalta enemmän kuin oman osansa.

– Tämän johdosta näemmekin, että hallitusohjelma on laitettava uusiksi, jyrähtää ympäristövaliokunnan valiokuntavastaava Peltokangas.

– Lisäksi näemme, että säädösvalmistelu hiilineutraalisuustavoitteen toteuttamiseksi on välittömästi keskeytettävä. Näin vapautuu kipeästi kaivattavia veroeuroja koronakriisin pk-yrityksille aiheuttamien menetysten paikkaamiseen ja ennen kaikkea jälleenrakentamiseen, sanoo Huru.

Liittovaltiokehitystä pahimmillaan

Laakson mukaan veronmaksajien euroja vapautuu, kun ei ole tarvetta kompensoida yrityksille ja perheille hiilineutraalisuustoimien lisälaskuja.

– Tällainen poliittinen kehitys, mikä nyt on vallalla maassamme, on mielestämme täysin kestämätöntä. Tällaisilla ilmastopoliittisilla päätöksillä, joita nyt hallitus tekee liukuhihnalta heikennetään entisestään Suomen ja muiden kansallisvaltioiden asemaa. Itse asiassa, tämä on rajua EU-liittovaltiokehitystä pahimmillaan. Luonnollisesti emme puolueena hyväksy tällaista kehitystä, toteavat Peltokangas, Huru ja Laakso.

SUOMEN UUTISET