Maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyssä oli tänään ehdotus eurooppalaiseksi ilmastolaiksi. Ehdotuksella vahvistetaan vuodelle 2050 asetettu EU:n ilmastoneutraaliustavoite, joka kattaa kaikki alat ja kasvihuonekaasut ja joka on saavutettava unionin sisäisin toimin. Artikloissa edellytetään myös, että tarvittavat toimenpiteet toteutetaan sekä unionitasolla että kansallisella tasolla.


Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen.

Päästöt siirtyvät halpamaihin

Perussuomalaiset vastustivat esitystä valiokunnassa, sillä heidän mukaansa esitys olisi vahingollinen teollisuudelle ja työpaikoille. Päästöt vain siirtyisivät halpamaihin.

– Emme voi ymmärrä sitä, että hallitus tekee vahingollisia ratkaisuja pelkästään ideologisista syistä. Nyt näin tapahtuu sekä kotimaan että EU:n tasolla, sillä liian tiukat ja kunnianhimoiset ilmastovähennystavoitteet rapauttavat täysin suomalaisen teollisuuden, liikenteen, maatalouden ja muun yhteiskunnan toimintaedellytykset, sanovat perussuomalaisten maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Ritva ”Kike” Elomaa, Mikko Lundén ja Jenna Simula.

– On anteeksiantamatonta, että etenkin maatalouden alkutuottajat ovat olleet suurennuslasin alla jo pitkään. Me perussuomalaiset tiedämme, että viljelijät ovat jo tehneet paljon muutoksia omalla sektorillaan juuri esimerkiksi viljelytekniikoiden suhteen. Tämä on vähentänyt huomattavasti väitettyjä päästöjä.

”Tällainen kehitys on kestämätöntä”

Perussuomalaiset ovat huolissaan siitä , että esitys antaa lisää toimintavaltaa komissiolle, joka saa vielä valtuudet arvioida kansallisten ilmastotoimien riittävyyttä viiden vuoden välein. Esitys on raskas ja velvoittava.

– Tällainen kehitys on kestämätöntä. Päätöksellä heikennetään entisestään Suomen ja muiden kansallisvaltioiden asemaa. Itse asiassa tämä on rajua EU-liittovaltiokehitystä pahimmillaan, kansanedustajat Elomaa, Lundén ja Simula toteavat.

– Hallituksen ja Euroopan unionin ilmastopolitiikka on täysin kestämätöntä. Tällainen toiminta tulee maksamaan Suomen kansalle – paljon.

SUOMEN UUTISET