Hallituksen esitys sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa saapui eduskuntaan lähetyskeskusteluun maanantaina. Perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra ihmettelee ajoitusta.

– Elämme kriisioloissa. Hallituksen hiilineutraalisuustavoite on normaalioloissakin liian kunnianhimoinen, nyt se on mahdoton, Riikka Purra sanoo.

Purran mukaan lakiesitys latauspaikoista on edelleen ylimitoitettu eikä se ota riittävästi huomioon yksilöllisiä olosuhteita ja käyttötarvetta. Murskakritiikkiä lausuntokierroksella saaneeseen esitykseen verrattuna olemassa olevien rakennusten latauspisteiden määrää koskevat velvoitteet laskettiin direktiivin perustasolle ja mikroyrittäjien velvoitteista muiden kuin asuinhuoneistojen osalta luovuttiin, mutta monet muut ongelmat ovat edelleen esityksessä.

– Lukuisat yrittäjämme ovat hätää kärsimässä. Kaksi kolmasosaa aikoo lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitään. Meillä ei varsinkaan nyt ole varaa tehdä yrittäjää ja kauppaa kurjistavaa politiikkaa. Vaikka latauspisteiden määrää koskevia vaatimuksia on lievennetty, silti tulossa olevat kustannukset eri toimijoille ovat huomattavia, Purra sanoo.

”Suomi ei saa keulia tässä asiassa”

Velvoite aiheuttaisi kalliita ja kohtuuttomia investointeja, jotka sijoittuvat alueellisesti väärin. Investoinnit olisivat pois muista, ehkä aidommin vaikuttavista ympäristötoimista, kuten panostuksista energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön.

– Suunta on kohti liikenteen sähköistymistä joka tapauksessa. Jos joissain yrityksissä huomataan, että latauspaikoilla on suurta kysyntää, paikkoja lisätään. Pakottaminen kaikkia rakennuttamaan latauspaikkoja tietyn määrän verran on turhaa, jopa haitallista.

– Suomi ei saa keulia tässä asiassa, vaan meidän pitää kaikkien latauspaikkoihin liittyvien velvoitteiden kohdalla hyväksyä sopivaksi tasoksi direktiivin vähimmäisvelvoite. Etenkään koronan aikaan emme voi jatkaa liian kunnianhimoisella ilmastopolitiikan tiellä, Purra sanoo.

Nyt ei ole oikea aika tällaisille esityksille

Purran mukaan se, että latauspistokkeita on valtava määrä kaikkialla ja ne ovat tyhjiä, ei saa ihmisiä investoimaan sähköautoihin.

– Vaikka ympäristöystävällisten vaihtoehtojen määrä lisääntyy, eivät oleellisimmat esteet, joihin peruskuluttaja törmää, ole infran vaan rahan puute, Purra muistuttaa.

– Ilmastonmuutoksen vastainen politiikka kohdistuu yleisesti rankimmin keskiluokkaan ja työväenluokkaan. Näistä ihmisistä monet ovat vaarassa menettää työpaikkansa ja toimeentulonsa koronaepidemian myötä.

– Asia ei varsinaisesti muutu sillä, että toimista sanotaan tehtävän oikeudenmukaisia. Oikeudenmukaisuus tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että veroja on jostakin kerättävä entistä enemmän, jotta maksurasitusta tietyille ihmisille voidaan keventää. Nyt ei ole oikea aika tällaisille lakiesityksille.

SUOMEN UUTISET