Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jossa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa. Talousvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet Sakari Puisto, Minna Reijonen ja Veikko Vallin jättivät valiokunnassa eriävän mielipiteen muutosehdotuksineen.

Ehdotetulla lailla pantaisiin osaltaan täytäntöön muutettu rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi. Direktiivi annettiin osana Euroopan unionin puhtaan energian pakettia, jonka tavoitteena on mm. hillitä ilmastonmuutosta.

– Hallituksen esityksessä Suomi toimeenpanisi direktiivin kunnianhimoisemmin kuin direktiivin perustaso edellyttää. Liian suuri kunnianhimo johtaa kuitenkin jo valmiiksi korkean kustannustason maan kallistumiseen entisestään, minkä voi nähdä taloudellista kilpailukykyämme rapauttavaksi uhaksi. Lisäksi ei ole ollenkaan sanottua, että vaadituille latauspaikoille tulisi olemaan käyttöä ei-asuinrakennuksissa, Sakari Puisto, Minna Reijonen ja Veikko Vallin huomauttavat.

Rahaa palaa turhaan

Edustajien mukaan työpaikkojen latauspaikat ovat jo nyt tyhjillään, koska verottaja määritteli työpaikkalatauksen verotusarvoksi 360 euroa vuodessa (30 €/kk). Se teki latauksesta kannattamatonta, koska kotona voi ladata autoonsa sähköä edullisemmin, ja täysin ilmaisia latauspaikkoja on lisäksi siellä täällä.

Kärsijöinä vanhemmat peruskorjausta tekevät asunto-osakeyhtiöt ja pk-yritykset

– Suomen ilmasto-olosuhteet sekä sisäiset ja ulkoiset etäisyydet tekevät jo valmiiksi vastuullisesti hoidetun ilmastopolitiikan kiristämisen kalliiksi suomalaisille. Esityksen toimeenpanoon käytetyt varat olisivat myös pois muista kohteista, millä saattaa olla esimerkiksi rakennusalalla ympäristön kannalta jopa kielteisiä vaikutuksia, kun rahaa laitetaan muiden energiatehokkuutta parantavien investointien sijaan tarpeettomiin latauspaikkoihin, kolmikko kritisoi.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä korostaa, että pääasiallisina kärsijöinä olisivat etenkin laajempaa rakennusluvallista peruskorjausta tekevät vanhemmat asunto-osakeyhtiöt sekä pk-yritykset, joita hallituksen tiukat velvoitteet koskisivat juuri sähköautojen latauspisteiden ja niiden rakentamisen osalta.

Sähköautoistuminen vielä alkuvaiheessa

Perussuomalaiset luottavat kysynnän ohjaavaan voimaan. Jos latauspaikka on keino erottua myönteisesti kilpailijoista ja tarjota kuluttajalle hyötyä, latauspisteitä on syytä rakentaa sinne, missä niille on tarvetta. Näin on jo tapahtunutkin, minkä osoittavat maahamme ilmestyneet lukuisat kaupalliset latauspaikat. Myös taloyhtiöt ovat asentaneet latauspaikkoja jo nyt paljon. Lainsäädännön tulisi korkeintaan velvoittaa latauspistemahdollisuuden, eli putkituksen, asentaminen pysäköintipaikoille.

– Sähköautoistuminen on vielä alkuvaiheessa. Käytetty teknologia ja sen soveltamiseen liittyvä osaaminen tulevat vielä halpenemaan ja kehittymään laadullisesti. Pakotettuja etupainotteisia investointeja pitäisikin siis välttää, Puisto, Reijonen ja Vallin toteavat.

Pakkoinvestointien sijaan kolmikko kannattaa infravalmiuden rakentamista parkkipaikoille. Lisäksi edustajat ehdottavat, että latauspisteiden ja latauspistevalmiuden asentaminen ei koskisi mikroyritysten ohella myöskään pienten ja keskisuurten yritysten omistuksessa ja käytössä olevia rakennuksia.

SUOMEN UUTISET