EU:n komissio on antanut esityksen eurooppalaiseksi ilmastolaiksi. Se tarkoittaa käytännössä sitovan hiilidioksidipäästötavoitteen asettamista.

– Olen europarlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa (ENVI). Valiokunnassamme asiasta raportoi ruotsalainen sosialidemokraatti Jytte Guteland. Hänen luonnoksensa on Suomelle vielä tuhoisampi kuin komission esitys, europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen varoittaa.

Ilmastoaktivistit sabotoivat EU:n perusperiaatetta

Guteland esittää muuan muassa, että kaikki talouden alat, mukaan luettuina ilmailu- ja meriliikenne, vähentävät päästöjään lähelle nollaa. Päästöjen laskennassa tukeudutaan Pariisin ilmastosopimukseen.

– Ilmastosopimus ei tunnusta metsäpaloja ihmisten aiheuttamiksi, siksi Suomen metsäsektorin työ metsäpalojen hillitsemiseksi jää kokonaan huomiotta, vaikka metsäpalot ovat maailmanlaajuisesti suurin yksittäinen päästöjen lähde.

– EU:n sitovilla päätöksillä halutaan himokkaasti lopettaa kunniallinen teollinen tuotanto Suomesta ja siirtää tuotanto EU:n ulkopuolelle. Euroopan unionia pidetään usein vapaakauppamyönteisenä toimijana. Totuus on kaikkea muuta. Ilmastoaktivistien miehittämä EU-todellisuus kauppapolitiikassa näyttää olevan sitä, että maksetaan oikeudesta viedä tavaroita ja palveluita tulleitta ja kiintiöittä. Näistä maksuista aiheutuu samanlainen lopputulos kuin tulleista kansainvälisessä kaupassa. Lisäksi Suomi menettää oman valtiollisen suvereniteettinsa, Hakkarainen sanoo.

Johtajien on palveltava oman kansan hyvinvoitia

Hakkarainen ihmettelee unionin julistusta, jonka mukaan sillä on sekä vastuu että keinot jatkaa maailmanlaajuisena johtajana kohti ilmastoneutraaliutta.

– Kauppapolitiikassa EU:n suuret jäsenvaltiot ovat siirtomaahistoriansa vankeja. Historiallinen maailmanherruus on menetetty ja maailman oppimestarienkin olisi nöyrryttävä kuuntelemaan omaa kansaansa. Johtajien on palveltava oman kansan hyvinvointia nöyristelemättä ja reilusti, Hakkarainen muistuttaa.

– Pienen Suomen on vihdoin opittava, että suurvallat kävelevät pienempien maiden ylitse. Onko ilmassa 30-luvun kaikuja, jolloin Suomesta suunniteltiin reservaattia ja metsästysalueita puhdasoppiselle paremmalle kansalle?

SUOMEN UUTISET