Perussuomalaisten kansanedustajat Olli Immonen ja Rami Lehto ovat jättäneet tänään eduskunnan ympäristövaliokunnassa eriävän mielipiteen hallituksen esitykseen biopolttoöljyn käytön edistämisestä liikenteessä.

Kyse on hallituksen esityksestä, jolla velvoitetaan osa lämmitykseen, työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetusta kevyestä polttoöljystä korvattavaksi biopolttoöljyllä vuodesta 2021 alkaen. Jakeluvelvoitteen laiminlyömisestä koituisi seuraamusmaksu.

Liikenneyrittäjille satojen miljoonien lasku

Immosen ja Lehdon mukaan keskustan ja kokoomuksen johtaman hallituksen ajamasta uudistuksesta tulee koitumaan satojen miljoonien kustannus eri yrityssektorin toimijoille.

– Eniten uudistuksesta kärsisivät liikenneyrittäjät. Logistiikkakustannusten nousun vaikutus on lakiesityksen myötä Suomen kaltaisessa pitkien logistisien yhteyksien maassa huomattava. Toinen häviäjäryhmä ovat tavalliset henkilöautoilijat, koska liikennepolttoaineiden hinnat nousisivat esityksen myötä merkittävästi. Perussuomalaiset eivät voi kannattaa tällaista kansalaisten kurituslinjaa, Immonen sanoo.

– Esitys on ristiriidassa perussuomalaisten energiapolitiikan keskeisten tavoitteiden kanssa. Hallituksen linjasta poiketen perussuomalaiset haluavat edistää päätöksiä, joilla edistetään suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja kansallista etua, Lehto toteaa.

Maatalous ja omakotitaloasujat ahtaalla

Kansanedustajat näkevät uudistuksesta aiheutuvan haittaa myös maataloudelle ja omakotitaloasujille.

– Maataloudessa kustannusten nousu aiheutuu jakeluvelvoitteen työkoneita koskevista muutoksista ja kohdistuu etenkin viljanviljelyyn. Tämä on viljelijöitä kohtaan kohtuutonta, kun otetaan huomioon viljelijöiden haasteet viime vuosina, Immonen huomauttaa.

– Samoin lämmityshinnan nousu lisää kustannuksia öljylämmitystaloissa. Tämä on kohtuutonta, etenkin eläkeläisiä, mutta myös kaikkia muita omakotitaloasujia kohtaan, Lehto sanoo.

Ulkomainen rekkaliikenne tarkastelun alle

Immosen ja Lehdon mukaan on tärkeä varmistaa, että uudistuksen myötä Tullille säädetään oikeus tarkistaa kabotaasiliikenteen ja muista EU-maista tulevat autot.

– Jos hallitus runnoo esityksensä läpi, Tullille on annettava jatkossa oikeus pysäyttää rajalle ne ajoneuvot, jotka eivät täytä Suomessa voimassa olevia sekoitevaatimuksia.

SUOMEN UUTISET