Keskustalaisen Anne Bernerin johtaman liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä julkisti vastikään toimenpideohjelman, jossa esitetään keinoja Suomen liikenteen päästöjen nollaamiseksi vuoteen 2045 mennessä. Työryhmän raportissa linjataan, että autoilusta olisi tehtävä niin paljon nykyistä kalliimpaa, että autoilijoiden olisi pakko vaihtaa ajoneuvoa.

Epäoikeudenmukaista suomalaisia kohtaan

Perussuomalaisten kansanedustajan ja eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsenen Olli Immosen mukaan keinot päästöjen vähentämiseksi ovat epärealistisia ja epäoikeudenmukaisia suomalaisia kohtaan.

– Työryhmän ehdottamat polttoaine- ja ajoneuvoverojen korotukset sekä liian kunnianhimoiset tavoitteet siirtyä sähköautoihin kaatuvat kustannuksineen tavallisten autoilijoiden ja logistiikka-alan yritysten niskaan. Perussuomalaisten linjana on, että liikkumisen kustannukset eivät saa enää nousta, vaan liikkumisen kustannuksia tulee päinvastoin alentaa, Immonen toteaa.

– Epäjohdonmukainen liikennepolitiikka tulee myös johtamaan autokannan vanhenemiseen, ei sen uusiutumiseen, kun autoilijat jäävät odottamaan veroratkaisuja ja näin lykkäävät ostopäätöksiä. Ja kun autoilun kustannukset nousevat, ei ole edes varaa hankkia uutta autoa.

Kukaan ei tiedä, mitä esitetyt toimet maksavat

Immosen mukaan työryhmän raportti on puhdasta unelmahöttöä ilman realismia.

– Raportissa ei tuoda esiin edes arviota esitettyjen toimien kustannuksista, jotka ovat jo maalaisjärjellä ajateltuna erittäin suuret. Tarvittaisiin arvio siitä, miten kustannustason nosto vaikuttaa kotitalouksien toimeentuloon sekä yhdyskuntarakenteeseen.

– Ei ole mahdollista tehdä päätöksiä ilman arviota kustannuksista, Immonen painottaa.

Polttoaineen hinnalla merkittäviä vaikutuksia

Perussuomalaiset kannattavat liikennepolttoaineiden verotuksen alentamista. Hallitus korotti liikennepolttoaineiden veroa vuonna 2016 reilulla kahdella sentillä litralta.

– Hallitus linjasi tässä yhteydessä, että veronkorotusta tarkastellaan uudelleen, jos raakaöljyn hinta nousee yli 80 dollariin tynnyriltä. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet korkealle tasolle, mutta siitä huolimatta lupausta uudelleentarkastelusta ei ole pidetty.

– Kasvukeskusten ulkopuolella oman auton käyttö on välttämätöntä työ-, asiointi- ja koulumatkoilla. Lisäksi harvaan asutussa Suomessa polttoaineen hinnalla on suuri merkitys kuljetuskustannuksiin ja sitä kautta tuotteiden hintoihin sekä viennin osalta maamme kilpailukykyyn. Tästä syystä liikennepolttoaineiden veroverotusta on alennettava, Immonen toteaa.

SUOMEN UUTISET