Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila esitteli torstaina lakialoitteen, jonka tarkoituksena on säätää henkilöautoille suoritettavat määräaikais- ja vuosihuollot sekä rengastyöt kotitalousvähennykseen oikeuttaviksi menoiksi.

– Ehdotettu muutos parantaisi liikenneturvallisuutta, mahdollistaisi auton peruskunnossapidon mahdollisimman monelle ja vähentäisi harmaata taloutta sekä liikenteen päästöjä, Vilhelm Junnila kertoi esittelypuheessaan.

Pienituloisimmat hyödyntämään tukea

Kotitalousvähennyksen tarkoitus on parantaa työllisyyttä kannustamalla kotitalouksia teettämään ulkopuolisilla sellaisia töitä, jotka ne aikaisemmin ovat tehneet itse. Autojen huoltoja ei yleensä ole mahdollista tai turvallista tehdä itse. Kotitalousvähennys on vuoden 2017 tilastojen mukaan hyödyttänyt 425 000 suomalaista, joista 215 000 palkansaajia ja 175 000 eläkeläisiä.

– Olisi myös oikeudenmukaista, että kaikkein pienituloisimmat voisivat verojärjestelmän kautta hyödyntää yhteiskunnan tukea ja siksi on tärkeää ottaa kotitalousvähennyksen rinnalle vastaava järjestelmä tilanteen parantamiseksi, Junnila perusteli.

Monille auto välttämätön kulkuväline

Keskustelun aikana kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto kiitti tärkeästä aloitteesta ja hyvin tehdystä taustatyöstä. Vihreiden kansanedustaja Heli Järvinen sen sijaan huolestui verojärjestelmästä ja rinnasti kotitalouden kotiin sekä parturipalvelut auton käyttöön. Junnila muistutti Järvistä, että autolla pääsee myös parturiin ja että kotitalous on taloustieteellinen termi, joka tarkoittaa siellä asuvia ja siellä kuluttavia ihmisiä, eikä pelkkää kodiksi luettavaa kiinteistöä.

– Suurelle määrälle kotitalouksista auto on välttämätön kulkuväline, joka mahdollistaa muun muassa työssäkäynnin, lasten kuljettamisen niin kouluun, päiväkotiin kuin harrastuksiinkin, kauppareissut sekä muut pakolliset siirtymiset, joiden tekeminen julkisella liikenteellä olisi aiheettoman hankalaa tai jopa mahdotonta, Junnila kertoi.

Eduskunta lähetti aloitteen valtiovarainvaliokuntaan.

SUOMEN UUTISET