Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on jättänyt laki- ja talousarvioaloitteet liikennepolttoaineiden verotuksen alentamisesta sekä raskaan liikenteen tienkäyttömaksun käyttöön ottamisesta ulkomaisille ajoneuvoille.

Aloitteet ovat osa perussuomalaisten vaihtoehtobudjettia, jonka eduskuntaryhmä julkaisee marraskuun puolivälissä.

Auton käyttö Suomessa välttämätöntä

Autoilun kustannusten laskeminen on ollut yksi perussuomalaisten pitkäaikaisista tavoitteista. Polttoaineiden verotuksen alentaminen on niin suomalaisten kuljetusyrittäjien, kuin kaikkien jokapäiväisessä elämässään autoa tarvitsevien etu.

– Auton käyttö on harvaan asutussa Suomessa välttämätöntä. Polttoaineen hinnalla on suuri merkitys myös kuljetuskustannuksiin, ja sitä kautta tuotteiden hintoihin sekä viennin osalta maamme kilpailukykyyn.

Veronmaksajan taakkaa helpotettava

Aloitteissa vaaditaan myös tienkäyttömaksua Suomen teillä liikkuville ulkomaisille raskaille ajoneuvoille. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä muistuttaa, että tieliikenneverkon ylläpidosta huolehtii suomalainen veronmaksaja.

– Tienkäyttömaksulla myös ulkomaiset kuljetusalan yritykset saataisiin pelaamaan samoilla säännöillä kuin suomalaiset yritykset ja osallistumaan liikenneverkon ylläpitoon, perussuomalaiset painottavat.

SUOMEN UUTISET