Perussuomalaiset kansanedustajat, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Jari Ronkainen ja valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston jäsen Toimi Kankaanniemi vaativat hallitusta kiireesti tuomaan eduskuntaan ulkomaisen raskaan liikenteen tienkäyttömaksun eli niin sanottua vinjetin käyttöönottoa koskevan lakiesityksen.

Rasittavat Suomen teitä ilman maksua

Ronkainen ja Kankaanniemi toteavat, että perussuomalaisten vaatimuksesta Sipilän hallituksen ohjelmaan keväällä 2015 sisällytettiin vinjetin käyttöönotto. Tämän valmistelu päätettiin kevään 2017 hallitusohjelman puolivälitarkistuksessa, jossa perussuomalaiset olivat mukana päättämässä.

– Pidämme kohtuuttomana, että Suomen teillä liikkuu joka päivä noin 2 700 raskasta ulkomaista ajoneuvoa, joiden ajoista ei kerry valtiolle minkäänlaista tienpitokorvausta. Tämä on väärin kotimaisia liikenneyrittäjiä ja veronmaksajia kohtaan, kansanedustajat toteavat.

Veronalennusta kotimaisille yrittäjille

Perussuomalaisten mukaan vinjettimaksu on perittävä kaikilta raskailta ajoneuvoilta, mutta se tulee palauttaa esimerkiksi niin sanotun ammattidieselin veron alentamisella kotimaisille yrittäjille.

– On käsittämätöntä, että Sipilän hallitus ei ole pannut tältä osin ohjelmaansa ja omaa päätöstään täytäntöön, toteavat kansanedustajat Ronkainen ja Kankaanniemi.

SUOMEN UUTISET