Ammattidiesel eli raskaan liikenteen polttoaineiden veronalennus on pitkään liikennekeskustelussa ollut toimenpide. Kuljetusalan etujärjestön SKALin kannatuksesta huolimatta sen suosio on poliitikkojen keskuudessa kuitenkin viime kuukausiin asti ollut heikkoa perussuomalaisten kansanedustaja Sheikki Laaksoa lukuun ottamatta, joka on tehnyt sitkeää taustatyötä ammattidieselin puolesta vaalikauden alusta lähtien.

Asiaan on nyt tullut muutos. Ammattidieselin kannatuksen lisääntymisen myötä monesta eduskuntapuolueesta onkin noussut esiin poliitikkoja, jotka ovat valmiita esiintymään kuljetusalan veronalennuksen puolestapuhujina helppoja poliittisia irtopisteitä kerätäkseen. Todellisuudessa lakimuutoksen kannattajat ovat eduskunnan käytävillä olleet harvassa.

Perussuomalaisten Sheikki Laakson ammattidieselin puolesta tekemä taustavaikutustyö on kuitenkin kiistämätöntä, ja työ on tuottanut tulosta. Jo vaalikauden alusta ammattidieseliä kannattanut Laakso on lisäksi yhdessä kollegansa kanssa tehnyt ammattidieselin käyttöönotosta esityksen perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa kululaskelmineen päivineen.

Vaikka hallitus onkin näennäisesti ollut ammattidieselin takana jo aiemmin – onhan se sisällytetty hallitusohjelmaan jo vuonna 2019 – on hallituksen sisäistä vastustusta riittänyt koko vaalikauden ajan.

Vastustajista tuli äkkiä puolustajia

Polttoaineiden hintojen noustessa ja perussuomalaisten poliittisen painostuksen alla hallituksen rivit ovat kuitenkin rakoilemassa jo siinä määrin, että lakimuutoksen edistäminen on viimein otettu esille. Laakso on kehityskulkuun tyytyväinen.

– Ammattidieselin käyttöönotto on tärkeä toimenpide kotimaisen kuljetusalan kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja yritysten kustannusten laskemiseksi, kansanedustaja Laakso toteaa.

– Olen kyllä pannut merkille, kuinka nopeasti ammattidieselin vastustajista onkin tullut sen puolustajia, kun mielipidettä vaihtamalla on saatu kerättyä poliittisia pisteitä. Oman edun tavoittelun sijaan ensisijaista on kuitenkin helpottaa kuljetusliikkeiden ahdinkoa polttoaineen hinnannousun ja ulkomaisen kilpailun puristuksessa. Välillisesti tämän pitäisi näkyä myös hintojen laskuna kaupan hyllyillä.

Suomalainen maksaa aina

Laakso nimeää myös toisen suomalaisen kuljetusalan kilpailukykyyn keskeisesti vaikuttavan lakihankkeen – vinjetin.

– Vinjetit eli raskaan liikenteen tienkäyttömaksut ovat monessa Euroopan maassa osoittautuneet toimivaksi käytännöksi kattaa tienhoidon kustannuksia. Vinjetin käyttöönoton avulla ulkomaiset kuljetusyritykset maksaisivat Suomen teillä liikkumisesta sen mukaan kuin ne niitä käyttävät ja kuluttavat, hän kuvailee käytäntöä.

– Nykyinen kilpailutilanne on se, että kun ulkomainen rekka ajaa Suomessa, suomalainen maksaa laskun. Ja kun suomalainen rekka ajaa Keski-Euroopassa, suomalainen maksaa laskun. Vinjetin käyttöönotolla voimme tasoittaa tämän epätasapainoisen kilpailutilanteen.

– Ei kai hallituspuolueiden tavoitteena voi olla se, että tapahtui mitä tapahtui, lasku lähetetään aina suomalaiselle? Laakso pohtii.

Suomen Uutiset