UPM:n päätös Kaipolan paperitehtaan lakkauttamisesta on herättänyt keskustelua suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukyvystä ja siihen vaikuttavasta sääntelystä. Polttoaineveron korotus elokuun alussa nosti polttoaineen hintaa ja yritysten kuljetuskustannuksia.

Suomalaisen metsäteollisuuden tuotteet kilpailevat markkinoilla myös sellaisista maista tulevien metsäteollisuustuotteiden kanssa, jotka eivät ole liittyneet ilmastosopimukseen. Hallituksen päätöksellä teollisuuden energiaverojen palautukset ovat päättymässä.

– Päästökaupan kompensaatiotuki on myös päättymässä. Päästöoikeuden hinnan noustessa kompensaation merkitys korostuu, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso.

– Hallituksen aikomus laskea teollisuuden sähköveroluokka EU:n sallimaan minimiin ei yksinään riitä turvaamaan kilpailuasemaa suhteessa kilpailijamaihin liikennepolttoaineverojen ja kuljetuskustannusten samanaikaisesti noustessa.

Veronkorotuksesta 80 miljoonan lisälasku

Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattuna, että liikenteen ja erityisesti dieselin verotusta uudistetaan ja ammattidieselin käyttöönoton mahdollisuuksia selvitetään. Hallitus antoi viime syksynä lakiesityksen bensiinin ja dieselöljyn veronkorotuksesta, ja esityksen mukainen polttoaineiden veronkorotus tuli voimaan 1.8.2020.

– Lakiesityksen antamisen yhteydessä ei kuitenkaan noussut esille hallitusohjelmassa mainittu ammattidieselin käyttöönottomahdollisuus. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on laskenut, että elokuun alussa voimaantullut polttoaineveron korotus aiheuttaa Suomen tavaraliikenteelle 80 miljoonan lisäkulun vuodessa, Juuso huomauttaa.

– Verotuksella eriytetyn ammattidiesel kompensoisi veronkorotuksen vaikutusta ja parantaisi vientiteollisuuden kustannuskilpailukykyä. Tein tästäkin asiasta kirjallisen kysymyksen asianomaiselle ministerille.

SUOMEN UUTISET