Syysistuntokauden ensimmäisellä kyselytunnilla esille nousivat odotetusti teollisuuden ja muiden yritysten tilanne sekä kilpailukykyä ja ostovoimaa heikentävä politiikka. Otsikoissa on viimeisen viikon ollut erityisesti Kaipolan paperitehdas, jonka alasajon myötä Jämsän työpaikoista häviää 15 prosenttia, ja muutenkin korkea työttömyys kaksinkertaistuu.

Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra muistutti, että ensimmäisten arvioiden mukaan vaikutus kaupungille on noin 25-30 miljoonaa euroa miinusta vuodessa, pelkästään verotuottoihin 17 prosenttia. Musertavuudestaan huolimatta Kaipolan tapaus ei valitettavasti ole tilanteen koko kuva.

– Maamme kansainvälinen kilpailukyky ja kansalaisten ostovoima kietoutuvat vahvasti toisiinsa, mikä ihmeellisen usein keskustelijoilta unohtuu, Purra sanoo.

Yritykset ja työpaikat katoavat

Purran mukaan on selvää, että metsäteollisuudella, kuten muullakin vientisektorilla, on liiketaloudellisia intressejä ilmastoystävällisessä taloudessa, esimerkiksi vähähiilisessä teknologiassa. Purran mukaan tämä ei kuitenkaan muuta kokonaisongelmaa.

– Suomen kilpailijamaitaan kunnianhimoisemman ilmastopolitiikan takia, esimerkiksi hakkuiden tai dieselin verotuksen osalta, verotus kiristyy. Se johtaa palkankorotusvaatimuksiin, mikä johtaa oman rahapolitiikan puuttuessa kilpailukyvyn heikkenemiseen ja maamme kustannustason karkaamiseen.

– Tästä seuraa yritysten ja työpaikkojen siirtymistä pois maasta, mutta toisaalla myös niin sanottua työvoimapulaa eli pakkoa saada ulkomailta työvoimaa. Näistä taas seuraa enemmän menoja ja vähemmän verotuloja. Mistä seuraa jälleen verojen kiristämistä, Purra kuvaa puheenvuorossaan.

– Tämä hillitön noidankehä muun julkisen sektorin paisuttamisen ohella lymyää useimpien maamme ongelmien taustalla.

Nykyhallitus pahentaa tilannetta

Purran mukaan on selvää, että nykyhallitus pahentaa tilannetta sen kaikilta osilta, vaikka Suomen ongelmalliset valinnat esimerkiksi teollisuuspolitiikassa, veropolitiikassa ja julkisen sektorin paisuttamisen talkoissa ovatkin paljon laajempi ja pitkäkestoisempi ilmiö. Lisäksi koronaepidemia tuo aivan oman osansa ongelmaan.

– Haluaisin tietää, mistä kohdasta tätä noidankehää hallitus aikoo alkaa ongelmaa korjata, Purra sanoo.

SUOMEN UUTISET