Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsitteli torstaina saamelaiskäräjälakia. Perussuomalaiset, kokoomus ja keskusta saivat korjattua lausuntoa valiokunnassa tasa-arvoisempaan suuntaan. Perussuomalaiset työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenet katsovat, että hallituksen ajama saamelaiskäräjien vaaliluettelon puhdistaminen sortaa osaa saamelaisista.

Valiokunnan kuulemat asiantuntijat nostivat esiin hallituksen esityksen ongelmat. Jos lakia muutettaisiin hallituksen esittämällä tavalla, saamelaiskäräjien äänestysluettelo muodostettaisiin uudestaan ja sadat nykyisin äänioikeutetut saamelaiset menettäisivät äänioikeutensa.

– Jopa viime vaaleissa eniten ääniä saanut saamelaiskäräjien jäsen olisi vaarassa jäädä vaaliluettelon ulkopuolelle. Hallituksen ajama saamelaiskäräjien vaaliluettelon puhdistaminen ei ole oikeus eikä kohtuus, vaan enemmistön diktatuuria vähemmistöjä kohtaan, kansanedustajat Rami Lehto, Riikka Slunga-Poutsalo ja Jukka Mäkynen painottavat.

Ei edistä saamelaisten oikeuksia

Äänioikeuden perustaminen pelkkään kielikriteeriin johtaisi mielivaltaan. Asiantuntijakuulemisissa selvisi, että vuoden 1962 haastattelututkimuksen kielimerkintä, johon osa saamelaisista haluaisi äänioikeuden perustaa, on tietolähteenä epäluotettava.

– Kyseisessä tutkimuksessa joukko opiskelijoita kiersi talosta taloon kysymässä, puhuivatko asukkaat saamea. Tämä tehtiin aikaan, jolloin suomalaistamispyrkimykset olivat voimakkaammillaan, ja moni vastasikin mieluummin olevansa suomenkielinen.

– Jos äänioikeus perustettaisiin tällaiseen tutkimukseen, vietäisiin äänioikeus nimenomaan niiltä saamelaisilta, joiden kulttuuria ja kieltä heikennettiin merkittävästi jo aikaisemmin. Tällainen toiminta ei ainakaan edistä tasa-arvoa tai saamelaisten oikeuksia, Lehto, Slunga-Poutsalo ja Mäkynen moittivat.

Ei kuulu itsemääräämisoikeuteen

Perussuomalaiset katsoo, ettei oikeus sortaa vähemmistöjä kuulu itsemääräämisoikeuteen. Saamelaisilla alkuperäiskansana on perustuslaissakin taattu oikeus ylläpitää kieltään ja kulttuuriaan. Perustuslaista seuraa myös vaatimus yhdenvertaisuudesta lain edessä.

– Olisi kohtuutonta säätää laki, jolla osa saamelaisista voisi päättää sulkea heille epämieluisilta henkilöiltä vaikutusmahdollisuudet kieltään ja kulttuuriaan koskevasta itsehallinnosta. Nykyisen lain merkittävin ongelma on ollut, ettei lakia ole noudatettu.

– Saamelaiskäräjien enemmistö on halunnut rajata vaaliluetteloiden ulkopuolelle sellaisia henkilöitä, jotka lain mukaan täyttävät saamelaisen määritelmän, ja tästä syystä osallistumisoikeus vaaleihin on täytynyt taistella korkeimman hallinto-oikeuden kautta.

– Tämän ongelman ratkaisu kuitenkaan ei voi olla se, että hallitus muuttaa lain jo aiemmin lakia rikkoneen enemmistön tahdon mukaisesti ja samalla vielä heikentää muutoksenhakumahdollisuuksia vaaliluetteloita koskien, Lehto, Slunga-Poutsalo ja Mäkynen linjaavat.

Suomen Uutiset