Saamen kielen lautakunnan kokouksissa tulee kuntaministerin mukaan järjestää tarvittaessa tulkkaus. Jos kukaan toimielimen jäsenistä tai paikalla olevista esittelijöistä ei voi huolehtia tulkkauksesta, on kokoukseen kutsuttava tulkki.


Kansanedustaja Kaisa Juuso teki hyvinvointialueesta annetun lain tulkintaa ja soveltamiskäytäntöä koskevan kirjallisen kysymyksen, johon kuntaministeri Sirpa Paatero vastasi. Hyvinvointialueesta annetusta laissa säädetään kaksikielisten hyvinvointialueiden kansalliskielilautakunnasta ja saamen kielen lautakunnasta ja lautakunnan jäsenien kelpoisuudesta.

– Lapin hyvinvointialueella valittiin saamen kielen lautakuntaan kolttasaamelainen henkilö, jolla on äänioikeus saamelaiskäräjävaaleissa, mutta joka ei saamelaisten suomalaistamispolitiikan seurauksena itse osaa kolttasaamea, mutta jonka sukutausta on kolttasaamelainen ja lapset opiskelevat kolttasaamea. Hyvinvointialueella on syntynyt erimielisyyttä siitä, voidaanko hänet valita saamen kielen lautakuntaan, Juuso kertoo.

Suomen kieltä voitava käyttää

Saamen kielen lautakuntaan valittu Juha-Pekka Mikkola on vaatinut tulkkausta lautakunnan kokouksiin. Saamen kielen lautakunnan puheenjohtaja Laura Niittyvuopio-Valle on medialle antamassaan haastattelussa vaatinut jäseneksi valituilta saamen kielen taitoa ja todennut, ettei tulkkausta suomeksi tulla järjestämään.

– Tein asiasta kirjallisen kysymyksen ja ministeri Paateron vastaus kysymykseen on hyvin selkeä, tulkkaus on järjestettävä. Eli mikäli henkilö, joka ei osaa saamen kieltä, katsotaan vaalikelpoiseksi ja valitaan saamen kielen lautakuntaan, hän voi toimielimen toiminnassa käyttää tarvittaessa suomen kieltä, Juuso huomauttaa.

Saamen kielen säilyminen tärkeää

Ministerin vastauksen mukaan saamen kielen lautakunnan kokouksissa tulee tarvittaessa järjestää tulkkaus.

– Jos kukaan toimielimen jäsenistä tai paikalla olevista esittelijöistä ei voi huolehtia tulkkauksesta, on kokoukseen kutsuttava tulkki. Tulkkaus on voitava järjestää sekä suomen kielestä saameksi että päinvastoin, korostaa Juuso.

Saamen kielen lautakunnan jäsen Mikkola on ministerin vastauksesta hyvillään.

– On hyvä että asiaan saatiin selkeä ratkaisu. Saamen kielen säilyminen ja kehittyminen on tärkeää, ja nyt pääsen tekemään työtä asian parissa.

SUOMEN UUTISET