Perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula on jättänyt lakialoitteen, jossa ehdotetaan muutettavaksi vaalilakia. Jos alue- tai kuntavaalien jälkeen todetaan, ettei ehdokkaan tosiasiallinen kotipaikka ole kyseinen kunta tai asuinpaikka kyseinen hyvinvointialue, henkilön saamat äänet olisi Simulan mukaan myös mitätöitävä vaaliliitolta, puolueelta tai yhteislistalta, jolloin vaikutus heijastuu oikeudenmukaisesti myös lopulliseen vaalitulokseen.

Sytykkeen lakialoitteeseen kansanedustaja Jenna Simula sai vuoden 2021 kuntavaaleista.

– Viime kuntavaaleissa kotikaupungissani Oulussa vihreät asettivat ehdolle Brysselissä asuvan mepin avustajan ääniä keräämään. Vasta vaalien jälkeen hallinto-oikeudessa todettiin, että kyseinen ehdokas ei ollut vaalikelpoinen, koska hänen tosiasiallinen asuinkuntansa ei ollut Oulu. Tapaus oli irvokas, koska vihreiden lista sai kuitenkin pitää äänet, joilla vihreät varmisti yhden ylimääräisen paikan Oulun valtuustossa, Simula kertaa.

Lain on vastattava ihmisten oikeustajua

Simula peräänkuuluttaa lakialoitteessaan puolueen, yhteislistan tai vaaliliiton vastuuta tarkistaa itse ehdokkaiden vaalikelpoisuus ehdokkaita hankkiessaan ja nimetessään. Jos ehdokkaiksi kuitenkin asetetaan muualla kuin hyvinvointialueella tai kunnassa asuva henkilö, ovat seurauksetkin puolueen, yhteislistan tai vaaliliiton kontolla ja äänet mitätöidään.

– Lain on vastattava ihmisten oikeustajua, ja mielestäni on tärkeää estää jatkossa väärinkäytökset kunta- ja aluevaaleissa. Kunnat ja hyvinvointialueet käyttävät paljon valtaa, vaalit ovat vahvasti henkilöpainotteisia ja luottamuspaikkoja jaettaessa katsotaan nimenomaan puolueen tai yhteislistan saamaa äänimäärää, Simula kertoo.

Lakimuutos ennaltaehkäisisi vale-ehdokkaita

Simula huomauttaa nykylain käytännössä mahdollistavan esimerkiksi sellaisen tilanteen, jossa mikä tahansa puolue voi nimetä alue- tai kuntavaaleihin ehdolle valtakunnallisesti tunnettuja henkilöitä, joiden keräämillä äänillä puolue saa merkittävää valtaa, vaikka jälkeenpäin todettaisiin, etteivät henkilöt olleetkaan vaalikelpoisia asuinpaikkansa perusteella.

– Keskusvaalilautakunta kyllä nykyisin arvioi kunkin ehdokkaan vaalikelpoisuutta, mutta ei välttämättä uskalla puuttua tilanteeseen. Ehdottomani lakimuutos ennaltaehkäisisi vale-ehdokkaiden asettamista, Simula toteaa.

Suomen Uutiset