Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ratkaisi tiistaina (7.12.) valituksen, joka oli tehty vihreiden listoilta Oulun kaupunginvaltuuston varajäseneksi valitun, europarlamentaarikko Heidi Hautalan avustaja Eeva Heikkilän vaalikelpoisuudesta. Hallinto-oikeus totesi, ettei Eeva Heikkilä ollut vaalikelpoinen kesän kuntavaaleissa, sillä hänen tosiasiallinen kotipaikkansa on Bryssel.

Brysselissä kuntavaalien aikaan asunut Eeva Heikkilä vaihtoi kotikunnakseen Oulun juuri ennen kuntavaaleja.

Perussuomalaisten kansanedustaja ja Oulun kaupunginvaltuutettu Jenna Simula pitää tapausta irvokkaana.

– Näin äänestäjiä koijataan. Ehdokkaaksi asetettiin Brysselissä asuva mepin avustaja ääniä keräämään. Ilman hänen äänisaalistaan vihreillä olisi Oulussa yksi valtuutettu vähemmän – ja perussuomalaisilla yksi enemmän, Simula huomauttaa.

Nykyisen vaalilain mukaan vaalikelvottomaksi todetun henkilön keräämät äänet jäävät ehdokaslistan hyväksi. Näin käynee myös niissä tilanteissa, joissa ehdokkaan kotikunta ilmoitetaan virheellisesti ja myöhemmin todetaan, ettei tämä ole vaalikelpoinen; henkilölle annetut äänet pysyvät listan ääninä.

Huijaamalla hankittuja ääniä

Eeva Heikkilän tapaus ei siis muuta poliittisia voimasuhteita, vaan hänen äänensä pysyvät vihreiden listalla.

– Tästä ei seuranne Oulussa muuta kuin se, että vaalitulosta oikaistaan. Kyseisen henkilön tilalle varavaltuutetuksi nousee seuraava vihreä. On täysin kestämätöntä, että käytännössä huijaamalla hankitut äänet jäävät tällaisissa tapauksissa puolueen hyväksi, Simula toteaa.

Simulan mukaan lakia on vastaavia tapauksia silmällä pitäen muutettava, sillä käytännössä nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa vaalikelvottomien ehdokkaiden asettamisen ehdolle keräämään ääniä ilman, että sillä olisi minkäänlaisia seuraamuksia. Hän valmisteleekin parhaillaan lakialoitetta asiaan liittyen.

SUOMEN UUTISET