Valtiovarainministeriö on julkaissut ”kansalaispaneelin” koostaman raportin, jossa esitetään 25 suositusta toimenpiteistä ”vihapuheen” ja ”maalittamisen” ehkäisemiseksi. Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen pitää Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa raporttia suorastaan vaarallisena demokratialle ja sananvapaudelle.

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen pitää suositeltuja toimenpiteitä erittäin merkittävänä puuttumisena kansalaisten perusoikeuksiin. Raportista saa helposti vaikutelman, että sen tavoitteena on suojella vallassa olevan eliitin sananvapautta ja rajoittaa opposition sananvapautta.

Raportissa on suositeltu toimenpiteitä, joilla puututtaisiin kansalaisten oikeuteen esittää mielipiteitä ja jopa oikeuteen olla ehdolla vaaleissa. Räikeimpiä sananvapauden kaventamiseen pyrkiviä suosituksia ovat muun muassa ”Trusted flagger” -tyyppisen organisaation perustaminen. Sen tarkoituksena olisi ilmiantaa vihapuhetta, eli toisin sanoen lisätä kyttäystä ja ilmiantoa kansalaisten ilmaisemista mielipiteistä.

– Ehdotetut toimet ovat ikäviä kaikuja menneisyydestä. Mitään ei ole ilmeisesti otettu opiksi historiasta, Immonen kirjoittaa.

Toisinajattelijat leireille Pohjois-Korean mallin mukaan

Suosituksissa on myös ”vihapuheen ja maalittamisen määritelmän virallistaminen”. Lainsäädännössä vihapuhetta ei ole edelleenkään määritelty, eikä se ole rikoslaissa. Se ei ole siis sellaisenaan laissa säädetty rangaistavaksi teoksi. Raportin tavoite on saada vihapuhe nopeasti kriminalisoitua.

– Tarkoituksena on myös lisätä resursseja ja tiettyjä valtaoikeuksia muun muassa poliisille, tuomioistuimille ja medialle. Tämä madaltaisi poliisin kynnystä ”vihapuheiden” tutkinnan aloittamiselle. Raportissa todetaan: ”Rangaistusprosessit nopeutuisivat, kun epäilyjä lähdetään tutkimaan aikaisessa vaiheessa”.

– Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että poliisia ja oikeuslaitosta tultaisiin jatkossa kuormittamaan yhä enemmän vihapuhe-epäilyillä. Suosituksissa myös ehdotetaan yhdyskuntapalvelun ottamista mahdollisena rangaistuksena viharikoksista. Pyrkimyksenä näyttää olevan saada toisinajattelijat leireille Pohjois-Korean mallin mukaan, Immonen pohtii.

Stalinin opit omaksuttu

Erittäin huolestuttavana Immonen pitää suositusta, jolla pyritään vaikuttamaan ehdokkaiden valintaan vaaleissa. Raportissa mainitaan, että ”vihapuheesta ja syrjinnästä irtisanoutuminen nostetaan jo vaaleissa ehdolle asettumisen kriteeriksi”. Päättäjien olisi raportin mukaan selkeästi irtisanouduttava vihapuheesta ja maalittamisesta mm. vaalitenttien ja vaalikoneiden kautta, koska se ”kuuluu heidän asemaansa”.

– Toisin sanoen vaalikoneissa ja -tenteissä ei saisi enää tuoda tiettyjä eriäviä mielipiteitään julki, jos ne ovat ristiriidassa vallassa olevan eliitin mielipiteiden kanssa. Tässä puututaan vakavalla tavalla kansalaisten perustuslailla turvattuihin oikeuksiin. Sosiaalisessa mediassa raportin retoriikkaa onkin jo ennätetty osuvasti verrata Stalinin retoriikkaan. ”Vaalikelpoisuuden rajoittaminen ihmisen mielipiteiden perusteella on merkittävä parannus demokratiaan”, totesi Stalin aikoinaan.

– Raportissa suositellaan myös puuttumista sosiaalisen median sananvapauteen tuomalla eri verkkoalustoille koulutettuja, vihapuhetta ja trollausta vastustavia vaikuttajia, nk. ”some-agentteja” ja ”antitrolliarmeijoita”. Toisin sanoen tällä kohdistettaisiin systemaattinen hyökkäysoperaatio potentiaalisiin toisinajattelijoihin ja luotaisiin ilmianto-organisaatio, Immonen kertoo.

Suomi matkalla kohti totalitarismia

Vihapuhekyttäämisen varjolla halutaan rajoittaa sananvapautta, uskoo Immonen. Sananvapaus on nykyiselle eliitille vaarallinen asia, koska sen kautta on mahdollista tuoda esiin konsensukselle epämukavia faktoja esimerkiksi maahanmuutosta. Tällainen toiminta on kuin suoraan DDR:stä. ”Kansalaispaneeli” suosittelee lisärajoituksia, jotta esimerkiksi hallituksen harjoittaman haitallisen maahanmuuttopolitiikan arvostelu saataisiin mahdollisimman tehokkaasti estettyä.

– Raportin toimenpiteillä vaarannetaan länsimaisen demokratian perusarvoja. ”Vihapuheeksi” voidaan mielivaltaisesti määritellä lähes mikä tahansa sellainen puhe tai kirjoittelu, mikä ei miellytä vallassa olevia vasemmistolaisia ja arvoliberaaleja tahoja. Hallitus on näillä näkymin luomassa keinovalikoimaa, jolla vastakkaiset mielipiteet saadaan mahdollisimman tehokkaasti kitkettyä.

– Kansalaisten on syytä olla huolissaan nykyeliitin suunnitelmista ja toimista. Tätä menoa Suomi ollaan ajamassa hallituksen johdolla lainkaan vähättelemättä kohti totalitarismia, Immonen varoittaa.

Suomen Uutiset