Euroopan komission ehdotuksessa pyritään lisäämään erilaisten verkossa toimivien palveluiden tarjoajille vastuuta käyttäjien tallentamista ja välittämistä laittomista sisällöistä. Lakivaliokunnan perussuomalaiset, puheenjohtaja Leena Meri, jäsenet Mari Rantanen ja Sebastian Tynkkynen sekä kristillisdemokraattien Antero Laukkanen pitävät komission ehdotusta puutteellisena ja kokevat sen sisältävän perusteellisia ongelmia etenkin sananvapauden ja oikeusvaltion näkökulmasta.

– Olemme huolissamme siitä, että laiton sisältö on määritelty komission ehdotuksessa tavalla, joka jättää täysin avoimeksi sen, mikä on laitonta sisältöä. Nähdäksemme laitonta sisältöä voivat olla vain rikosoikeudellisessa lainsäädännössä rajoitetut asiat, kuten lapsiporno, terrorismiin liittyvä sisältö tai huumausainekauppa, joiden kitkeminen on erittäin tärkeää, sanovat lakivaliokunnan perussuomalaiset Leena Meri, Mari Rantanen, Sebastian Tynkkynen sekä kristillisdemokraattien Antero Laukkanen.

– Laaja sananvapaus on yksi demokraattisen yhteiskunnan keskeinen perusta ja erilaisia näkökulmia salliva. Avoin keskustelukulttuuri on perusta terveelle ja kehittyvälle yhteiskunnalle. Sanan- tai ilmaisunvapautta ei saa rajoittaa, ellei kyseessä ole rikos.

Sananvapaus vaarassa

Ehdotuksen mukaan palveluntarjoaja vapautuu vastuusta, mikäli se toimii viipymättä laittoman sisällön poistamiseksi tai estämiseksi heti tiedon saatuaan.

– Kun kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen laittomasta sisällöstä, saattaa ilmoittelusta muodostua kiusanteon väline, jolla haitataan sananvapauden toteutumista, Meri, Rantanen, Tynkkynen ja Laukkanen perustelevat.

Uusia ilmiantajia ja valvontamekanismeja

Ehdotuksen mukaan jäsenvaltiossa voidaan nimetä myös ilmiantajia (luotettavia ilmoittajia eli ”trusted flaggers”), joiden ilmoituksia laittomasta sisällöstä verkkoalustojen ylläpitäjien tulisi priorisoida ja käsitellä viivytyksettä.

– Komissio on muotoillut hyvin epätäsmällisesti ja avoimella tavalla kriteerit näille ilmiantajille. Tällainen ilmiantokulttuuri ei sovi yhteen demokraattisen oikeusvaltion kanssa, ja suhtaudumme lähtökohtaisesti hyvin kriittisesti tällaisen ryhmän perustamiseen.

Euroopan komissiosta tulossa nykyajan keskuskomitea

Ehdotus sisältää erilaisia valvontamekanismeja, kuten palveluntarjoajien, ilmiantajien, kansallisen koordinaattorin sekä komission suorittaman valvonnan.

– On syytä muistaa, että komissio on epädemokraattisesti valittu poliittinen toimija eikä riippumaton lainkäyttöelin. Tästä huolimatta komission valtaa ollaan tässäkin lisäämässä ja olemme huolissamme kansallisesta itsemääräämisoikeudesta. Huolestuttava esimerkki on komissiolle ehdotettu oikeus kävellä jopa kansallisen viranomaisen yli yksittäisessä tapauksessa!

– Katsomme siis, että ratkaisu-, valvonta- ja sanktiovallan tulee olla kansallisissa käsissä ja kotimaisilla viranomaisilla. Nyt näyttää siltä, että Euroopan komissio on matkalla nykyajan keskuskomiteaksi, edustajat moittivat.

Suomen Uutiset