Perussuomalaisten kansanedustaja Rami Lehto on jättänyt toimenpidealoitteen, jossa ehdotetaan hallituksen ryhtymään toimenpiteisiin, joilla velvoitettaisiin uusien asunto-osakeyhtiöiden rakentamisen yhteydessä vähintään 10% asukasautopaikoista varusteltaviksi sähköautojen latauspisteillä.

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa linjataan, että liikenteen päästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä noin 50 % verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen. Tarkoitus on kohdistaa päästövähennykset erityisesti tieliikenteeseen, jossa päästövähennyspotentiaali on suurin.

– Jotta tavoitteet saavutettaisiin, niin valtion tulee huolehtia siitä, että uusien teknologioiden osuus autokannasta saadaan markkinoiden toimivuudennäkökulmasta riittävälle tasolle. Tavoitteena on, että Suomessa olisi vuonna 2030 vähintään 250 000 sähkökäyttöistä autoa.

– Sähköautot ovat tämän hetken teknologioista ainoa, joka vähentää merkittävästi paitsi liikenteen kasvihuonepäästöjä, myös energiankulutusta. Akkusähköauton hyötysuhde on 50-70 prosenttia, kun polttomoottoriauton luku parhaimmillaankin on alle 25 prosenttia.

Liikennevirasto Trafin mukaan vuoden 2015 lopussa liikenteessä oli 614 sähköhenkilöautoa, mikä on 41 % eli 254 autoa enemmän kuin vuosi aikaisemmin. Uudellemaalle näistä sähköhenkilöautoista on rekisteröity noin 61 % eli 377 autoa. Sähköautojen määrä on kuitenkin kasvussa.

Jo seuraavan viiden vuoden kuluessa vähintään joka toisessa uudessa autossa on latausmahdollisuus ja sähkökäyttö ainakin toisena käyttövoimana. Kuitenkin yleisiä latauspisteitä on yhä melko harvassa etenkin isojen kaupunkien ulkopuolella.

– Sähköautoilijat asuvatkin nykyisin pääsääntöisesti omakotitaloissa, joihin latauspisteen saa asennettua kätevästi myös jälkiasennuksena, toisin kuin kerrostalon asukaspysäköintipaikoille. Sähköautojen lataukseen on siis perusteltua varautua niin, että kerrostalossa asuvalla sähköautoilijoilla on mahdollisuus käyttää sähköautoa ja ladata se esimerkiksi öisin omalla asukaspysäköintipaikallaan, Lehto esittää.

SUOMEN UUTISET

Tagit