Perussuomalaiset esittää iäkkäiden pitkäaikaistyöttömien päästämistä eläkkeelle. Asiasta kertoneen oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin mukaan ratkaisu olisi ennen kaikkea oikeudenmukainen. Puheenjohtaja Timo Soini (ps.) nimesi mallin tuoreeltaan Lex Lindströmiksi.

– Esitämme, että pitkään työttömänä olleille yli 60-vuotiaille myönnettäisiin eläketuki. Tämä on ennen muuta oikeudenmukaisuuteen liittyvä toimenpide. Heidän osaltaan työllistämistoimet päättyvät todella harvoin työllistymiseen. Vain prosentti 60 vuotta täyttäneistä, vähintään 5 vuotta työttömänä olleista pääsee työelämään takaisin, Jari Lindström kuvasi esitystä.

– Vuosia poissa työelämästä poissa olleet henkilöt eivät saa työmarkkina-asemaansa vahvistusta edes tehostetuilla toimenpiteillä. Mallissa edellytettäisiin 60 vuoden ikää. Tällä tavalla saataisiin myös vapautettua resursseja sellaisten työnhakijoiden suuntaan, missä työllistymistä todella tapahtuu, Lindström jatkoi.

Esityksen kustannukseksi Lindström arvioi alkuvaiheessa noin 20 miljoonaa euroa. Kustannus pienenisi ajan myötä.

On turha roikottaa kortistossa henkilöitä, jotka ei syystä tai toisesta valitettavasti enää pääse työmarkkinoihin kiinni. Tämä olisi heille kunniakas ratkaisu ja myös vapauttaisi resursseja muiden työttömien palveluun, Tampereelle kokoontunut PS-ministeriryhmä perusteli asiaa.

SUOMEN UUTISET