ELY-keskuksen päätös luopua rakennusalan työvoiman tarveharkinnasta Uudellamaalla on herättänyt rajua kritiikkiä. ELY:n päätöksessä on kyse EU:n ulkopuolelta saapuvista työntekijöistä, joiden osalta tarveharkintalinjausta on päivitetty.

ELY:n hallitusohjelman vastainen viranomaispäätös nousi esille maanantaina Uudenmaan ELY:n johtajien, Rakennusliiton puheenjohtajan Matti Harjuniemen ja työministeri Jari Lindströmin palaverissa, jonka aiheena oli rakennusalan tilanne Uudellamaalla.

ELY:n linjaus on väärä

Työministeri Lindströmin mukaan ELY:n linjaus on väärä, sillä Suomessa on tälläkin hetkellä yli 10 000 työtöntä rakennusalan ammattilaista.

– Tulen esittämään maakuntalain uudistuksen yhteydessä toimivallan muutosta niin, että virkamiespäätöksillä ei voida enää purkaa työvoiman tarveharkintaa, vaan päätösoikeus on jatkossa ministerillä. Näin estetään alueelliset mahdollisuudet pelata näin vakavalla asialla, Lindström ilmoitti tiistaina.

Tiedot kerätään TE-toimistolta

Myös tavan kansalaiselle on vaikea ymmärtää, minkä vuoksi Suomeen olisi tässä tilanteessa tarvetta tuoda rakennusalan työntekijöitä kaukomailta. ELY:n ylijohtaja Petri Knaapisen mukaan linjaus perustuu Uudenmaan ELY-keskuksen maahanmuuttoasioiden toimikunnassa käytyihin keskusteluihin, joihin pohjaten päätettiin päivittää muutamien rakennustoimialojen nimikkeitä.

Maahanmuuttoasioiden toimikunta käyttää keskusteluidensa pohjaksi tietoja työvoimabarometrista ja työnvälitystilastosta eri ammattialojen työpaikkojen täyttymisestä. Tiedot barometriin kerätään TE-toimiston työnvälittäjiltä, jotka ovat virkamiehiä.

– Tällä hetkellä rakennusalalla on vaikeuksia täyttää auki olevia paikkoja. Työvoiman liikkuvuus on niin vähäistä, ettei moniin työtehtäviin löydy tekijöitä.

Ei usko työvoiman liikkumiseen

Rakennusalalla työntekijät usein siirtyvät ympäri Suomea työpaikkojen perässä. Knaapisen mukaan tämä ei kuitenkaan enää vastaa todellisuutta. Hän esittää kysymyksen.

– Jos asuisit Helsingissä, niin lähtisitkö itse Rovaniemelle jos siellä olisi vapautunut työpaikka?

Knaapisen mukaan rakennusalan työnantajat kyllä palkkaavat mielellään suomalaisia alan ammattilaisia silloin kun heitä on tarjolla. ELY-keskuksen tuore linjaus koskee tiettyjä rakennusalan erityisaloja, joihin työvoimabarometrin tietojen mukaan on ollut hankalaa löytää tekijöitä.

Paikkoja täytetään rekrytointitapahtumilla

Työmarkkinat ovat pitkään kärsineet kohtaanto-ongelmasta, eli tilanteesta, jossa työvoiman tarjonta ja kysyntä eivät aina kohtaa toisiaan. Valtiollisilla toimilla tulisi kuitenkin ensisijaisesti esimerkiksi edistää ammattilaisten mahdollisuutta liikkua vaivattomammin työn perässä.

Knaapisen mukaan avoinna olevia rakennusalan työpaikkoja pyritään viranomaisten toimesta täyttämään esimerkiksi rekrytointitapahtumilla.

– Järjestämme niitä yhdessä TE-toimiston kanssa. Työttömiä työnhakijoita kutsutaan tapahtumiin henkilökohtaisesti paikan päälle.

Erilaisia elämäntilanteita

Knaapisen mukaan tällä hetkellä työttömäksi työnhakijoiksi ilmoittautuneiden rakennusalan ammattilaisten joukko edustaa yksilöllisesti erilaisia elämäntilanteita.

– Kun kyse on isosta työttömien joukosta, on samalla myös lukuisia henkilökohtaisia esteitä sille, miksei työn vastaanottaminen aina onnistu. Joukossa on alanvaihtajia, osalla saattaa olla terveydellisiä ongelmia ja osa kouluttautuu jo kokonaan toiselle alalle.

Knaapinen uskoo, että kehittyvän noususuhdanteen myötä rakennusalan työpaikkoja myös jatkossa avautuu lisää, ja samalla kohtaanto-ongelma vähenee.

Huikeat bisnekset työlupakauppiaille

ELY-keskukset antavat lain nojalla muun muassa alueellisia ulkomaalaista työvoimaa koskevia työlupalinjauksia. Rakennusliitto kuitenkin suuttui TE-keskuksen uudesta linjauksesta ja painotti, ettei rakennusala ole vaatinut työvoiman tuontia Euroopan ulkopuolelta, vaan kyseessä on puhtaasti Uudenmaan ELY -keskuksen ”virkamiesviritys”.

– Näin avataan huikeat bisnekset ennen muuta työlupakauppiaille, jotka perivät kynnysrahoja turvattomilta maahan siirrettäviltä rakentajilta, Rakennusliiton puheenjohtaja Harjuniemi sanoi liiton tiedotteessa.

Hän viittasi samalla, kuinka ELY-keskuksen päätöksellä myös käännetään selkä rakennusalan työttömille ja tuhansille opintonsa päättäville nuorille, joiden on jatkossa vaikea saada työtä rakennuksilta.

Harkinta siirrettävä ministeriölle

Ministeri Lindström vastustaa ELY-keskuksen linjausta. Hänen mukaansa työvoimapulan takia ei tarvitse avata väylää kaukomailta tuleville rakentajille.

– Kuten jo aiemmin olen ilmoittanut, en pidä ELY-keskuksen päätöstä hyvänä. Lisäksi se on vastoin hallitusohjelman kirjausta, joka on tehty perussuomalaisten vaatimuksesta, Lindström sanoo.

Hän ymmärtää työvoiman ja työpaikkojen kohtaanto-ongelman, mutta asia on ratkaistavissa muilla työkaluilla, jotta rakennusalan ammattilaisten olisi jatkossa helpompaa liikkua työn perässä.

– Edistämme ministeriössä erilaisia asumiseen ja liikkumiseen liittyviä ratkaisuja, ja osin näitä on jo tehtykin. Tarkemmin asia selviää hallituksen puoliväliriihessä.

– Maakuntauudistuksen yhteydessä ELY-keskukset joka tapauksessa lakkautetaan ja on linjattava, missä nämä asiat tulevaisuudessa päätetään. Katson, että alueelliset tarveharkintapäätökset on syytä tehdä työ- ja elinkeinoministeriössä, Lindström sanoo.

ILKKA JANHUNEN