Valtiopäivät on nyt avattu ja meillä on näytön paikka. Niin hallituksella kuin oppositiollakin. Meidän kaikkien täällä olevien vastuulla on työn ja talouden turvaaminen. Kansa odottaa ja on ansainnut ratkaisuja, ja meidän on kyettävä tarjoamaan eväät, joilla selviämme tulevaisuuteen.

Pääministeri Jyrki Kataista harmitti taannoin maamme negatiivinen ilmapiiri. Pääministerin harmitus on ymmärrettävää. Virheitä on löytynyt lähinnä hallituksen omista toimista: parhaina esimerkkeinä ovat Suomen talouden kannalta järjettömät tukipakettipäätökset sekä jatkuva käsien vääntely kunta- ja sote-asioissa, joille ei onnellista loppua ole näkyvissä. Opposition huoli ja lukuisat parannusesitykset eivät ole saaneet vastakaikua. Hallitus on itsepintaisesti jatkanut valitsemallaan tiellä, siitä huolimatta, että tämän tien päässä ei selvästikään valoa näy. Vuosikymmenten aikana kovalla työllä rakennettu hyvinvointivaltiomme rapistuu silmiemme edessä, kun virheistä ei osata ottaa opiksi. Nyt on käsillä viimeiset hetket korjata kurssi, mutta ministereitä kiinnostavat enemmän työpaikat Euroopassa.

Perussuomalaiset ovat tarjonneet vaihtoehtoja

Meidän on pystyttävä tarjoamaan suomalaisille syyt optimistiseen ajatteluun; valamaan perusteltua uskoa siihen, että tunneli aukeaa, kunhan uskallamme ajaa tätä junaa pontevasti yhdessä. Perussuomalaiset uskovat suomalaiseen työhön ja yrittämiseen. Meillä on hieno maa, loistava koulutusjärjestelmä ja osaava työvoima, jota maailmalla arvostetaan. Meidän on nyt uskallettava näyttää, että myös itse arvostamme itseämme ja osaamistamme.

Perussuomalaiset ovat tuoneet valtiontalouden kehysten ja budjetin käsittelyjen yhteydessä esiin omat näkemyksensä siitä, kuinka olemassa oleviin ongelmiin tulisi puuttua. Olennaista on saada talous taas kasvuun ja työllisyys nousuun. Vaihtoehtobudjetissamme ja rakennepaketissamme esitettiin useita toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, ja seisomme edelleen ehdotustemme takana. Työkyvyttömyyseläkejärjestelmän uudistaminen oikeudenmukaisempaan suuntaan, yli 63-vuotiaiden veroporkkana ja yrittäjyyteen kannustaminen alv:n alaisen toiminnan alarajaa tuntuvasti korottamalla ovat esimerkkejä perussuomalaisten esityksistä hallitukselle.

Hallitus tuottanut pettymyksiä

Eurokriisi ei ole ohi. Kevään vaalit näyttävät, mihin suuntaan jatkossa mennään. Perussuomalaisten ääni kuuluu jo Euroopassa, ja vaalien jälkeen se kuuluu entistä voimakkaampana, mutta kotimaan asiat ovat meille aina etusijalla. Hallitus on toistaiseksi tuottanut vain pettymyksiä rakenteellisia uudistuksia koskevissa päätöksissään, minkä seurauksena paine on kasvanut ja kansalaisten odotukset uusille, aiempaa paremmille päätöksille ovat entistä suuremmat. Perussuomalaiset katsovat, että kovina aikoina tarvitaan rohkeita päätöksiä, mutta järkevän politiikan ei tarvitse olla sydämetöntä. Tärkeimmät peruspalvelut on pystyttävä turvaamaan ja pitämään laadukkaina: terveydenhuolto, päiväkodit, koulut ja vanhustenhoito ovat kaikissa olosuhteissa vääriä kohteita säästää. Sivistynyt yhteiskunta osaa priorisoida niin, että inhimillisyyttä ei unohdeta.

Perussuomalaiset ovat huolissaan hallituksen hapuilevasta otteesta ja keskittymisestä vääriin asioihin. Olennaista on, että tarvittavat rakenteelliset uudistukset viedään pikaisesti läpi, jotta talous ja työllisyys saadaan nousuun, ja vasta tämän jälkeen, talouden ollessa vakaammalla pohjalla, on parempi ajankohta välttämättömien leikkausten ja veronkorotusten tekemiselle. Velkaantumiskehitykseen on puututtava hyvin suunnitelmallisesti.

Työtä ja isänmaallista talouspolitiikkaa

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajana haluan nostaa työn ja isänmaallisen talouspolitiikan päätöksenteon ytimeen. Työ antaa ihmiselle mahdollisuuden toteuttaa itseään – se on keino luoda hyvinvointia itselle ja läheisille. Meidän on suunnattava kaikki energiamme ja osaamisemme siihen, että mahdollisimman monella tässä maassa voisi olla riittävä määrä työtä. Ei liikaa eikä liian vähän.

Perussuomalaiset haluavat Suomen, jossa ahkerat ja työtä pelkäämättömät kansalaiset rakentavat yhteistä hyvinvointia. Suomen, jossa lähimmäisistä välitetään ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Me haluamme pohjoismaisen hyvinvointivaltion, jossa kannustetaan yrittämiseen ja työntekoon.

Kirjoitus on perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro, jonka ryhmän puheenjohtaja Jari Lindström piti valtiopäivien avauskeskustelussa.

JARI LINDSTRÖM