Luottamus poliittiseen päätöksentekoon on kriisissä. Luottamus hallitukseen on laskenut dramaattisesti: vuonna 2013 luottamus oli 45 prosentissa, kun tänä vuonna hallitukseen luottaa enää 31 prosenttia kansalaisista. Tulos on tutkimuksen mittaussarjahistorian pohjalukemissa. Tällaiset madonluvut laskettelee Taloudellinen tiedotustoimisto Kansan Arvot 2017 -tutkimuksessaan.

Suomalaiset luottavat eniten poliisiin (88 % luottaa erittäin tai melko paljon), koulutusjärjestelmään (86 %), terveydenhuoltojärjestelmään (82 %) ja puolustusvoimiin (79 %).

Suomalaiset puolestaan luottavat vähiten työnantajajärjestöihin (26 %), hallitukseen (31 %), kuntapäättäjiin (34 %) ja mediaan (43 %).

Vastaajista 88 prosenttia oli sitä mieltä, että julkisen teveydenhuollut hyvä taso on turvattava keinolla millä hyvänsä. Niin ikään vastaajat pitivät tärkeänä ihmisten tasa-arvoista kohtelua (93 %), ympäristöstä huolehtimista (94 %) sekä maailmanlaajuista yhteistyötä (89 %).

46 prosenttia ilmaisi toiveensa siitä, että Suomen tulisi yhdentyä entistä enemmän muun Euroopan kanssa.

Luottamus EU:ta kohtaan oli kasvussa. 45 prosenttia vastaajista koki luottavansa EU:hun. Luku on 14 prosenttia korkeampi kuin hallituksella.

Tutkimusta varten haastateltiin 1692 suomalaista iältään 15-74 vuotta.

SUOMEN UUTISET