Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa 5 436 678 asukasta.

Maamme väkiluku kasvoi vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 10 000 henkeä, mikä on 340 henkeä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Suurin syy väestönlisäykseen oli muuttovoitto ulkomailta: maahanmuuttoja oli 7 480 enemmän kuin maastamuuttoja. Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden oli 2 520 henkeä.
http://tilastokeskus.fi/til/vamuu/2013/06/vamuu_2013_06_2013-07-23_tie_001_fi.html
Väkiluku kasvoi tammi-kesäkuun aikana määrällisesti eniten Uudellamaalla, joka lisäsi väestöään 9 290 hengellä. Seuraavaksi eniten väkiluku kasvoi Pirkanmaalla, 1 190 henkeä. Väkilukuun suhteutettuna väestönlisäys oli suurinta Uudellamaalla, 5,9 promillea. Ahvenanmaan suhteellinen väestönkasvu oli toiseksi suurinta, 5,1 promillea.

Veli-Pekka Leskelä