Työterveyslaitoksen mukaan Suomessa ainakin 800 000 ihmistä altistuu päivittäin sisäilmaongelmille, tämän seurauksena ympäristöherkkyyteen sairastuneiden määrä on jatkuvassa kasvussa. Sairauden paheneminen olisi ehkäistävissä riittävän aikaisella altisteiden välttämisellä, toteaa perussuomalaisten kansanedustaja Lea Mäkipää.

Lukuisten kansainvälisten tutkimusten mukaan kyseessä on voimakkaasti kasvava, työkyvyttömyyttä ja syrjäytymistä lisäävä kansanterveysongelma. Jos oireiluun ei reagoida ajoissa ja oikealla tavalla, sairaus muuttuu krooniseksi.

Sisäilmasta sairastunut Kelan armoilla

Vuonna 2015 ympäristöherkkyys lisättiin kansainväliseen ICD-10-tautiluokitukseen Suomessa nimikkeellä R68.81 ”Jatkuva tai toistuva poikkeuksellinen herkkyys ympäristön tavanomaisille tekijöille”. Kyseinen koodi ei kuvaa sairautta, vaan oireita, eikä täten oikeuta esimerkiksi sosiaalivakuutusetuuksiin.

– Jos Kela ei myönnä sisäilman aiheuttamaa oirekuvaa sairaudeksi, jäävät sairaspäivärahat saamatta. Sairaspäivärahaa hakiessa ei voi samanaikaisesti olla työtön työnhakija. Sisäilmasta sairastunut ei voi myöskään päästä sairaseläkkeelle tai saada tarvittavaa päivittäistä apua ja tukea, vaikka olisi pysyvästi invalidisoitunut, kun virallista sairautta tai todistetta invaliditeetista ei ole, Mäkipää luettelee epäkohtia.

Lääkärikoulutus ajan tasalle

Lääkärikoulutukseen ei Suomessa vielä sisälly erilaisten altisteiden tunnistamista, niihin liittyvien oireiden diagnosointia ja hoitoa. Virallinen lääkärikoulutus esittää edelleen ympäristömyrkkyjen aiheuttamien sairastumisten olevan puhtaasti psykosomaattispohjaisia. Lääkärikoulutuksen ja yleisen tietotaidon saaminen ajanmukaiselle tasolle on yksi perusedellytys sille, että maahan saadaan luotua uusia tuki- ja toimintajärjestelmiä, jotka estävät sairastuneiden putoamisen normaalielämästä.

Mäkipää on jättänyt toimenpidealoitteen ympäristöherkkyyden luokittelemiseksi, sairauskoodien määrittelemiseksi ja ajanmukaisen terveydenhuollon koulutuksen lisäämiseksi.

– Sen lisäksi että kasvavan ongelman syihin puututaan rakentamisen aikaisella valvonnalla ja sisäilmaongelmien korjaamisella, on saatava jo sairastuneille ajanmukainen kuntoutus ehkäisemään sairauden pahenemista sekä turvattava heille tasavertainen sosiaaliturva, Mäkipää esittää.

SUOMEN UUTISET